Dostępne druki wniosków

Dostępne druki wniosków Wydruki wniosków dostępne są w kilku miejscach w zależności od rodzaju wniosku. Dodatkowo administrator może ograniczyć dostępność każdego z wniosku (mogę więc niektóre z prezentowanych nie być widoczne). Wnioski: Wniosek o skreślenie z listy...

Składanie wniosku o wycofanie wkładów

Składanie wniosku o wycofanie wkładów Wnioski o wycofanie wkładów można dodawać w widoku Wnioski pozostałe za pomocą opcji Nowy. W oknie formularza wniosku należy podać kwotę do wycofania. Administrator w parametrach może określić minimalną kwotę, która musi pozostać....

Składanie wniosku o przeksięgowanie wkładów

Składanie wniosku o przeksięgowanie wkładów W celu złożenia wniosku o przeksięgowanie wkładów należy przejść do widoku Wnioski->Pozostałe wnioski i wybrać opcję Nowy. W formularzu wniosku należy podać kwotę przeksięgowania (nie może przekraczać kwoty salda wkładów,...

Składanie wniosku o pożyczkę

Składanie wniosku o pożyczkę Pożyczkobiorca loguje się na swoje konto i wypełnia wniosek o pożyczkę poprzez  opcję Nowy w widoku Wnioski->Wnioski o pożyczkę. Na formularzu z wnioskiem o pożyczkę należy określić czy jest to wniosek o nową pożyczkę, czy też o...

Przywracanie hasła

Przywracanie hasła Jeśli użytkownik zapomni hasła może je samodzielnie odzyskać. W oknie logowania aplikacji ePKZP znajduje się przycisk “Zapomniałem hasła”. Po jego wybraniu pokazany zostanie formularz, w którym należy podać: nazwę użytkownika i e-mail. ...

Logowanie do aplikacji

Logowanie do aplikacji Standardowo aplikacja ePKZP wymaga zalogowania poprzez podanie loginu i hasła. Uzytkownik musi oczywiście znać adres strony internetowej aplikacji ePKZP (aplikacja może być zainstalowana na serwerach klienta). Informacje o adresie url aplikacji...