KZP Gold
Opis i funkcjonalność systemu

Program Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w wersji Gold umożliwia prowadzenie wszelkich procesów związanych z funkcjonowaniem KZP w przedsiębiorstwie, tak jak wersja Silver, jest on jednak dodatkowo wzbogacony o zdalny dostęp do systemu przez przeglądarkę Internetową. System dzięki bardzo rozbudowanej funkcjonalności usprawnia i automatyzuje wszystkie procesy zachodzące w KZP.

Wersja Gold umożliwia członkom kasy wgląd do bieżącej informacji na temat stanu swoich finansów z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. Wersja Gold zapewnia członkom KZP przegląd tylko swojej, indywidualnej historii obejmującej: dostęp do bieżących informacji na temat wysokości wkładów, zaciągniętych pożyczek, ilości rat i ich kwotach oraz zapłaconej wartości. Ponadto członek kasy ma wgląd do pożyczek poręczonych wraz z informacją o bieżących saldach każdej z nich.

System w wersji Gold zapewnia również dwustronną komunikację pomiędzy pracownikami, a członkami Zarządu lub pracownikami obsługującymi kasę, poprzez zdalne składanie wniosków np. o udzielenie pożyczki. System ma możliwość wydrukowania wypełnionego wniosku o wyksięgowanie wkładów, przeksięgowanie wkładów, odroczenie spłaty pożyczki, zawieszenie pobierania wkładów, udzielenie zapomogi.

Dostęp dla pracowników przez przeglądarkę internetową

 • dostęp do informacji o zadłużeniu i zgromadzonych wkładach,
 • możliwość pobierania wniosków o pożyczkę, wydruk ich i wysyłanie wniosków do Zarządu w aplikacji,
 • komunikator umożliwiający przekazywanie informacji między pracownikami a Zarządem/Obsługą.

Pełna ewidencja członków KZP

 • pełna ewidencja: danych osobowych członków należących do KZP, wysokości ich wkładów, poziomu zadłużenia oraz poręczonych pożyczek wraz z historią wszystkich operacji finansowych,
 • historia operacji księgowych, udzielonych pożyczek i zapomóg, złożonych wniosków,
 • komplet wymaganych druczków,
 • okresy zawieszeń, informacje o poręczeniach,
 • kompleksowa ewidencja pożyczek długoterminowych, uzupełniających i krótkoterminowych.

Automatyzacja

 • automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń uwzględniających kwotę wkładów, raty pożyczki oraz ewentualnych dodatkowych potrąceń,
 • generowanie przelewów w formacie Elixir,
 • import danych o pracownikach, pożyczkach, bilansie otwarcia z Excela,
 • import list potrąceń z Excela lub zdefiniowanego CSV,
 • import wyciągów bankowych z MT940,
 • eksport wielu danych Excela.

Rozbudowany moduł księgowości

 • możliwość zdefiniowania planu kont uwzględniającego specyfikę danej kasy,
 • definiowanie grup dokumentów oraz wprowadzanie dokumentów i ich księgowanie,
 • pełne zautomatyzowanie procesu zamykania ksiąg rachunkowych i rozpoczynania pracy w kolejnym roku,
 • pełna historia operacji księgowych,
 • elastyczne szablony księgowań,
 • import dokumentów w formacie MT940.

Pakiet korzyści

Pakiet korzyści wynikający z wyboru programu Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w wersji Gold firmy Casco sp. z o.o.:

Dla Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • efektywny nadzór nad funkcjonowaniem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w zakładzie pracy,
 • stały dostęp do informacji na temat stanu kasy, zadłużeń członków itp.,
 • łatwe i szybkie przygotowanie zestawień i raportów,
 • możliwość natychmiastowego reagowania na ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w zakładzie pracy
Dla Osoby prowadzącej Kasę Zapomogowo-Pożyczkową:
 • możliwość importu danych osobowych, pożyczek i bilansu otwarcia z Excela,
 • automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń uwzględniające nawet bardzo specyficzne podziały funkcjonujące wewnątrz firmy oraz ich księgowanie,
 • automatyczna weryfikacja poręczających, w tym również kontrola ilości poręczeń oraz przekazanie pożyczki na poręczającego,
 • korzystanie z jednego systemu, który umożliwia wykonywanie wszystkich operacji związanych z funkcjonowaniem kasy, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sprawna obsługa członków oraz szybka reakcja na ich wnioski.
Dla członka Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • dostęp do systemu z dowolnego komputera z dostępem do Internetu,
 • intuicyjna obsługa systemu , przyjazny interface Użytkownika i ergonomia zastosowanych rozwiązań,
 • szybki dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji na temat KZP w tym bieżące monitorowanie wysokości: wkładów, zadłużenia, rat oraz harmonogramu spłat,
 • możliwość przejrzenia historii swoich wpłat i wypłat wkładów, zaciągniętych i poręczonych pożyczek, dokonanych spłat rat i ich harmonogramu,
 • dostęp do aktualnych informacji związanych z członkostwem w KZP.

Technologia i wymagania sprzętowe

Program KZP pracuje w środowisku systemu operacyjnego Windows VISTA/7/8/10/11. System korzysta z serwera bazy danych SQL Server 2008R2/2012/2014/2016, zapewniającego bezpieczeństwo i wysoką wydajność pracy. Program wykorzystuje platformę .NET Framework firmy Microsoft, która zapewnia wizualnie atrakcyjny interfejs użytkownika oraz przejrzystą i bezpieczną pracę.

Wymagania sprzętowe – minimalne
Procesor: Intel Celeron/AMD Athlon II
Pamięć: 1-2GB RAM (zależy od systemu operacyjnego)
System: Vista
Rozdzielczość ekranu: 1024×768

Zapytanie ofertowe

Firmę Casco cechuje indywidualne podejście do każdego Klienta. Oferujemy możliwość przygotowania indywidualnej wyceny pod kątem potrzeb Klienta.
W przypadku zainteresowania ofertą na oprogramowanie do prowadzenia KZP prosimy Państwa o wypełnienie i wysłanie formularza zapytania znajdującego się tutaj.

Wersja demonstracyjna

Zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną. Aplikacja KZP Gold składa się z aplikacji KZP Silver oraz aplikacji internetowej e-KZP (dostęp tylko dla członków KZP).

Wersję DEMO wersji KZP Silver można pobrać ze strony tutaj lub zamówić na nośniku CD kontaktując się z [email protected].

Podczas logowania należy podać nazwę użytkownika: administrator i pole hasło pozostawić puste.

Zachęcamy także do pobrania instrukcji instalacji.

Z uwagi na złożoność instalacji i konfiguracji aplikacji internetowej, działanie programu dla członków KZP można sprawdzić na stronie demo.casco.pl.

Do aplikacji internetowej zalogować się należy na konto „Pracownik1”, a pole z hasłem należy pozostawić puste.

Najczęściej zadawane pytania

Zebraliśmy dla Państwa najczęściej pojawiające się pytania i opracowaliśmy do nich odpowiedzi.