KZP Gold
Opis i funkcjonalność systemu

Program Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w wersji Gold umożliwia prowadzenie wszelkich procesów związanych z funkcjonowaniem KZP w przedsiębiorstwie, tak jak wersja Silver, jest on jednak dodatkowo wzbogacony o zdalny dostęp do systemu przez przeglądarkę Internetową. System dzięki bardzo rozbudowanej funkcjonalności usprawnia i automatyzuje wszystkie procesy zachodzące w KZP.

Wersja Gold umożliwia członkom kasy wgląd do bieżącej informacji na temat stanu swoich finansów z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. Wersja Gold zapewnia członkom KZP przegląd tylko swojej, indywidualnej historii obejmującej: dostęp do bieżących informacji na temat wysokości wkładów, zaciągniętych pożyczek, ilości rat i ich kwotach oraz zapłaconej wartości. Ponadto członek kasy ma wgląd do pożyczek poręczonych wraz z informacją o bieżących saldach każdej z nich.

System w wersji Gold zapewnia również dwustronną komunikację pomiędzy pracownikami, a członkami Zarządu lub pracownikami obsługującymi kasę, poprzez zdalne składanie wniosków np. o udzielenie pożyczki. System ma możliwość wydrukowania wypełnionego wniosku o wyksięgowanie wkładów, przeksięgowanie wkładów, odroczenie spłaty pożyczki, zawieszenie pobierania wkładów, udzielenie zapomogi.

Dostęp dla pracowników przez przeglądarkę internetową

 • dostęp do informacji o zadłużeniu i zgromadzonych wkładach,
 • możliwość pobierania wniosków o pożyczkę, wydruk ich i wysyłanie wniosków do Zarządu w aplikacji,
 • komunikator umożliwiający przekazywanie informacji między pracownikami a Zarządem/Obsługą.

Pełna ewidencja członków KZP

 • pełna ewidencja: danych osobowych członków należących do KZP, wysokości ich wkładów, poziomu zadłużenia oraz poręczonych pożyczek wraz z historią wszystkich operacji finansowych,
 • historia operacji księgowych, udzielonych pożyczek i zapomóg, złożonych wniosków,
 • komplet wymaganych druczków,
 • okresy zawieszeń, informacje o poręczeniach,
 • kompleksowa ewidencja pożyczek długoterminowych, uzupełniających i krótkoterminowych.

Automatyzacja

 • automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń uwzględniających kwotę wkładów, raty pożyczki oraz ewentualnych dodatkowych potrąceń,
 • generowanie przelewów w formacie Elixir,
 • import danych o pracownikach, pożyczkach, bilansie otwarcia z Excela,
 • import list potrąceń z Excela lub zdefiniowanego CSV,
 • import wyciągów bankowych z MT940,
 • eksport wielu danych Excela.

Rozbudowany moduł księgowości

 • możliwość zdefiniowania planu kont uwzględniającego specyfikę danej kasy,
 • definiowanie grup dokumentów oraz wprowadzanie dokumentów i ich księgowanie,
 • pełne zautomatyzowanie procesu zamykania ksiąg rachunkowych i rozpoczynania pracy w kolejnym roku,
 • pełna historia operacji księgowych,
 • elastyczne szablony księgowań,
 • import dokumentów w formacie MT940.

Pakiet korzyści

Pakiet korzyści wynikający z wyboru programu Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w wersji Gold firmy Casco sp. z o.o.:

Dla Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • efektywny nadzór nad funkcjonowaniem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w zakładzie pracy,
 • stały dostęp do informacji na temat stanu kasy, zadłużeń członków itp.,
 • łatwe i szybkie przygotowanie zestawień i raportów,
 • możliwość natychmiastowego reagowania na ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w zakładzie pracy
Dla Osoby prowadzącej Kasę Zapomogowo-Pożyczkową:
 • możliwość importu danych osobowych, pożyczek i bilansu otwarcia z Excela,
 • automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń uwzględniające nawet bardzo specyficzne podziały funkcjonujące wewnątrz firmy oraz ich księgowanie,
 • automatyczna weryfikacja poręczających, w tym również kontrola ilości poręczeń oraz przekazanie pożyczki na poręczającego,
 • korzystanie z jednego systemu, który umożliwia wykonywanie wszystkich operacji związanych z funkcjonowaniem kasy, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sprawna obsługa członków oraz szybka reakcja na ich wnioski.
Dla członka Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • dostęp do systemu z dowolnego komputera z dostępem do Internetu,
 • intuicyjna obsługa systemu , przyjazny interface Użytkownika i ergonomia zastosowanych rozwiązań,
 • szybki dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji na temat KZP w tym bieżące monitorowanie wysokości: wkładów, zadłużenia, rat oraz harmonogramu spłat,
 • możliwość przejrzenia historii swoich wpłat i wypłat wkładów, zaciągniętych i poręczonych pożyczek, dokonanych spłat rat i ich harmonogramu,
 • dostęp do aktualnych informacji związanych z członkostwem w KZP.

Technologia i wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe dla części oprogramowania instalowanego na komputerze (program desktop z którego korzysta zarząd i księgowość)

Program KZP pracuje w środowisku systemu operacyjnego Windows 7/8/10/11. System korzysta z serwera bazy danych SQL Server 2008R2-2022, zapewniającego bezpieczeństwo i wysoką wydajność pracy. Program wykorzystuje platformę .NET Framework firmy Microsoft, która zapewnia wizualnie atrakcyjny interfejs użytkownika.

Minimalne wymagania sprzętowe: i3, 4GB RAM, Windows 10.

Zalecane wymagania sprzętowe: i3/i5, 8GB, Windows 10 lub 11.

Program przeznaczony jest do pracy w środowisku Microsoft Windows ®, wersje: 7, 8, 10, 11.

Dodatkowo wymagane są składniki: framework .NET 4.5.2 oraz SQL Server od 2008 R2 do 2022. Instalator zawiera w sobie zarówno .NET 4.5.2 jak i SQL Server w wersji 2014.

 

Wymagania sprzętowe dla części serwerowej (aplikacja www na IIS)

Minimalne wymagania sprzętowe: procesor i3, 4GB RAM, wolna przestrzeń dyskowa 50 GB.

Zalecane wymagania sprzętowe: procesor i5 lub wyższy, 8-16 GB RAM, wolna przestrzeń dyskowa 100 GB (najlepiej SSD, NVMe).

Program przeznaczony jest do pracy w środowisku Microsoft Windows ®, wersje serwerowe 2012, 2016, 2019, 2022.

Konieczne jest zainstalowanie Framework.NET 4.5.2, SQL Server, Internet Information Services (IIS) w wersji 7.0 lub wyższej oraz skonfigurowanie IIS.

Uwaga: Serwer aplikacyjny dla eKZP z IIS musi posiadać wersję systemu operacyjnego Windows Server. Inne wersje jak Windows 10, 11 Standard/Pro posiadają limity max liczby żądań http.

 

Wymagania sprzętowe dla części internetowej (pozwalającej na dostęp członków do swoich kont)

Aplikacja współpracuje z przeglądarkami internetowymi: Internet Explorer w wersji 11, Edge, Firefox, Google Chrome, Opera z włączoną obsługą JavaScript i ciasteczek (przeglądarki najlepiej w najnowszych wersjach).

Podstawowym wymogiem, aby rozpocząć korzystanie z aplikacji jest dostęp do Internetu, 0raz posiadanie przez każdego użytkownika indywidualnego konta poczty elektronicznej.

 

Zapytanie ofertowe

Firmę Casco cechuje indywidualne podejście do każdego Klienta. Oferujemy możliwość przygotowania indywidualnej wyceny pod kątem potrzeb Klienta.
W przypadku zainteresowania ofertą na oprogramowanie do prowadzenia KZP prosimy Państwa o wypełnienie i wysłanie formularza zapytania znajdującego się tutaj.

Wersja demonstracyjna

Zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną. Aplikacja KZP Gold składa się z aplikacji KZP Silver oraz aplikacji internetowej e-KZP (dostęp tylko dla członków KZP).

Wersję DEMO wersji KZP Silver można pobrać ze strony tutaj lub zamówić na nośniku CD kontaktując się z [email protected].

Podczas logowania należy podać nazwę użytkownika: administrator i pole hasło pozostawić puste.

Zachęcamy także do pobrania instrukcji instalacji.

Z uwagi na złożoność instalacji i konfiguracji aplikacji internetowej, działanie programu dla członków KZP można sprawdzić na stronie demo.casco.pl.

Do aplikacji internetowej zalogować się należy na konto „Pracownik1”, a pole z hasłem należy pozostawić puste.

Najczęściej zadawane pytania

Zebraliśmy dla Państwa najczęściej pojawiające się pytania i opracowaliśmy do nich odpowiedzi.