KZP Silver
Opis i funkcjonalność systemu

Program Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w wersji Silver firmy Casco sp. z o.o. dedykowany jest zarówno do obsługi Kas Zapomogowo-Pożyczkowych działających w pojedynczym przedsiębiorstwie jak i do kas międzyzakładowych.

System w wersji Silver jest dostępny w sieci lokalnej.

System KZP jest kompleksowym narzędziem umożliwiającym ewidencjonowanie członków kasy, ich pożyczek, comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia i pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych kasy.

Pełna ewidencja członków KZP

 • pełna ewidencja: danych osobowych członków należących do KZP, wysokości ich wkładów, poziomu zadłużenia oraz poręczonych pożyczek wraz z historią wszystkich operacji finansowych,
 • historia operacji księgowych, udzielonych pożyczek i zapomóg, złożonych wniosków,
 • komplet wymaganych druczków,
 • okresy zawieszeń, informacje o poręczeniach.

Automatyzacja

 • automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń uwzględniających kwotę wkładów, raty pożyczki oraz ewentualnych dodatkowych potrąceń,
 • generowanie przelewów w formacie Elixir,
 • import danych o pracownikach, pożyczkach, bilansie otwarcia z Excela,
 • import list potrąceń z Excela lub zdefiniowanego CSV,
 • import wyciągów bankowych z MT940,
 • eksport wielu danych Excela.

Rozbudowany moduł księgowości

 • możliwość zdefiniowania planu kont uwzględniającego specyfikę danej kasy,
 • definiowanie grup dokumentów oraz wprowadzanie dokumentów i ich księgowanie,
 • pełne zautomatyzowanie procesu zamykania ksiąg rachunkowych i rozpoczynania pracy w kolejnym roku,
 • pełna historia operacji księgowych,
 • elastyczne szablony księgowań,
 • import dokumentów w formacie MT940.

Pakiet korzyści

Pakiet korzyści wynikający z wyboru programu Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w wersji Silver firmy Casco sp. z o.o.:

Dla Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • efektywny nadzór nad funkcjonowaniem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w zakładzie pracy,
 • stały dostęp do informacji na temat stanu kasy, zadłużeń członków itp.,
 • łatwe i szybkie przygotowanie zestawień i raportów,
 • możliwość natychmiastowego reagowania na ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w zakładzie pracy
Dla Osoby prowadzącej Kasę Zapomogowo-Pożyczkową:
 • możliwość importu danych osobowych, pożyczek i bilansu otwarcia z Excela,
 • automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń uwzględniające nawet bardzo specyficzne podziały funkcjonujące wewnątrz firmy oraz ich księgowanie,
 • automatyczna weryfikacja poręczających, w tym również kontrola ilości poręczeń oraz przekazanie pożyczki na poręczającego,
 • korzystanie z jednego systemu, który umożliwia wykonywanie wszystkich operacji związanych z funkcjonowaniem kasy, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sprawna obsługa członków oraz szybka reakcja na ich wnioski.

Technologia i wymagania sprzętowe

Program KZP pracuje w środowisku systemu operacyjnego Windows 7/8/10/11. System korzysta z serwera bazy danych SQL Server 2008R2-2022, zapewniającego bezpieczeństwo i wysoką wydajność pracy. Program wykorzystuje platformę .NET Framework firmy Microsoft, która zapewnia wizualnie atrakcyjny interfejs użytkownika.

Wymagania sprzętowe

Minimalne wymagania sprzętowe: i3, 4GB RAM, Windows 10.

Zalecane wymagania sprzętowe: i3/i5, 8GB, Windows 10 lub 11.

Program przeznaczony jest do pracy w środowisku Microsoft Windows ®, wersje: 7, 8, 10, 11.

Dodatkowo wymagane są składniki: framework .NET 4.5.2 oraz SQL Server od 2008 R2 do 2022. Instalator zawiera w sobie zarówno .NET 4.5.2 jak i SQL Server w wersji 2014.

 

Zapytanie ofertowe

Firmę Casco cechuje indywidualne podejście do każdego Klienta. Oferujemy możliwość przygotowania indywidualnej wyceny pod kątem potrzeb Klienta.
W przypadku zainteresowania ofertą na oprogramowanie do prowadzenia KZP prosimy Państwa o wypełnienie i wysłanie formularza zapytania znajdującego się tutaj.

Wersja demonstracyjna

Zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną aplikacji KZP Silver.

Wersję DEMO można pobrać ze strony tutaj lub zamówić na nośniku CD kontaktując się z [email protected].

Podczas logowania należy podać nazwę uzytkownika: administrator i pole hasło pozostawić puste.

Zachęcamy także do pobrania instrukcji instalacji.

Wersje demonstracyjne systemów KZP posiadają pełną funkcjonalność, ograniczona jest jedynie możliwość wprowadzenia pracowników do 25 osób. Podczas instalacji wersji demonstracyjnej należy wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny znajdujący się w instalatorze. Do rejestracji wersji demo wymagane jest połączenie komputera z Internetem.
Przesłane dane mają jedynie charakter informacyjny. Rejestracja wersji demonstracyjnej nie jest zamówieniem i przesłanie formularza do firmy Casco sp. z o.o. nie wiąże się z żadnymi kosztami i nie jest deklaracją zakupu systemu.

Uwaga

W przypadku instalacji aplikacji KZP w domenie Windows należy skorzystać z instalatora SQL Server (pobierz instalator SQL Server), który pozwala na podanie własnego hasła spełniającego politykę haseł w domenie. Domyślny instalator SQL Server (zawarty w instalatorze aplikacji KZP) zawiera bowiem stałe hasło które może nie spełniać polityki haseł w domenie. Pobierz instrukcję instalacji SQL Server

Najczęściej zadawane pytania

Zebraliśmy dla Państwa najczęściej pojawiające się pytania i opracowaliśmy do nich odpowiedzi.