Aktualizacja oprogramowania

Pobieranie najnowszej wersji oprogramowania

W celu pobrania najnowszej wersji oprogramowania kliknij w odpowiedzni przycisk w zależności od wersji, którą zakupiłeś. Zostaniesz przekierowany na stronę, na której po podaniu otrzymanego od nas hasła dostępu będziesz mógł pobrać wersje instalacyjne najnowszych aktualizacji.

Informacje o aktualnej wersji

1.9.5.0

Wersja e-KZP

  • nowe: dodano możliwość przypisywania użytkownikom uprawnień do Jednostek (ograniczenie działa w obszarze widoków „Osoby” oraz „Listy potrąceń”)
  • nowe: wprowadzono parametr „Czy konta obsługi KZP muszą korzystać z logowania dwuskładnikowego” (wymagane wcześniej podanie kodu w plliku WebAppConfig na IIS przez administratora w parametrze GAuthPrivKey)
  • poprawka: księgowanie raportu kasowego (mógł się powjawiać komunikat o braku konta)
  • zmiana: przy wysyłaniu potwierdzeń sald na e-mail w postaci zaszyfrowanej za pomocą NrEwidencyjnego zastosowane zostały wielkie litery (dodano też informację w tekście wiadomośsci)

Wersja Silver, Gold

  • zmiana: przy wysyłaniu potwierdzeń sald na e-mail w postaci zaszyfrowanej za pomocą NrEwidencyjnego zastosowane zostały wielkie litery (dodano też informację w tekście wiadomośsci)

Historia aktualizacji

1.9.5.0

Wersja e-KZP nowe: dodano możliwość przypisywania użytkownikom uprawnień do Jednostek (ograniczenie działa w obszarze widoków "Osoby" oraz "Listy potrąceń") nowe: wprowadzono parametr "Czy konta obsługi KZP muszą korzystać z logowania dwuskładnikowego" (wymagane...

1.9.4.0

Wersja e-KZP nowe: dodano parametr pozwalający na włączenia wymuszania logowania dwuskładnikowego (nazwa parametru "Konta obsługi KZP muszą korzystać z logowania dwuskładnikowego") zmiana: wprowadzono możliwość pomijania sprawdzania min kwoty wkładów przy wycofaniu /...

1.9.3.0

Wersja e-KZP nowe: w widoku "Ustawienia"->"Parametry" dodano parametry pozwalające na wł/wył widoczności niektórych kolumn na listach potrąceń jak "Dodatkowe potrącenia", "Dodatkowe potrącenia 2", "Dodatkowe potrącenia 3", "Opłata za udzielenie" nowe: w oknie...

1.9.2.0

Wersja e-KZP nowe: w widoku "Ustawienia"->"Parametry" dodano parametr "Możliwość zmiany adresu e-mail w 'Mój profil'" (umożliwia blokowanie zmiany adresu e-mail w widoku 'Mój profil') nowe: w widoku "Ustawienia"->"Parametry" w zakładce "Panel pracownika" dodano...

1.9.0.0

Wersja e-KZP zmiana: dodano obsługę formatu MT940 dla PKO BP w wariancie z kodowaniem 1250 nowe: dodany został import WB w formacie MT940 dla BS w Sztumie zmiana: w widoku Ustawienia->Parametry w zakładcze Poczta dodano przy polu z hasłem możliwość jego...