Aktualizacja oprogramowania

Pobieranie najnowszej wersji oprogramowania

W celu pobrania najnowszej wersji oprogramowania kliknij w odpowiedzni przycisk w zależności od wersji, którą zakupiłeś. Zostaniesz przekierowany na stronę, na której po podaniu otrzymanego od nas hasła dostępu będziesz mógł pobrać wersje instalacyjne najnowszych aktualizacji.

Informacje o aktualnej wersji

1.8.10.0

Wersja e-PKZP

  • nowe: rozszerzono parametr 'Naliczanie dodatkowych potrąceń’ (obsługuje teraz wartości: brak, jednorazowo i co miesiąc)
  • poprawka: przy imporcie WB z formatu MT940 mógł wystąpić błąd jeśli pożyczkobiorca występował na liście zapomóg (błąd występował jeśli przelewy z pożyczkami i zapomogami były generowane do formatu Elixir)
  • poprawka: poprawiono podsumowanie jednej z kolumn na Zestawieniu sald wg pracowników
  • poprawka: w raporcie z listą przelewów zamieniono miejscami imię i nazwisko

Wersja Silver, Gold

  • nowe: rozszerzono parametr 'Naliczanie dodatkowych potrąceń’ (obsługuje teraz wartości: brak, jednorazowo i co miesiąc)
  • poprawka: przy imporcie WB z formatu MT940 mógł wystąpić błąd jeśli pożyczkobiorca występował na liście zapomóg (błąd występował jeśli przelewy z pożyczkami i zapomogami były generowane do formatu Elixir)
  • poprawka: poprawiono podsumowanie jednej z kolumn na Zestawieniu sald wg pracowników
  • poprawka: w raporcie z listą przelewów zamieniono miejscami imię i nazwisko

Historia aktualizacji

1.8.10.0

Wersja e-PKZP nowe: rozszerzono parametr 'Naliczanie dodatkowych potrąceń' (obsługuje teraz wartości: brak, jednorazowo i co miesiąc) poprawka: przy imporcie WB z formatu MT940 mógł wystąpić błąd jeśli pożyczkobiorca występował na liście zapomóg (błąd występował jeśli...

1.8.9.0

Wersja e-PKZP nowe: wprowadzono nowy typ pożyczek 'Pożyczka KT - chwilówka' (1 rata, brak wskazywania poręczycieli, brak zawieszeń, brak uzupełniających) nowe: dodano możliwość prowadzenia numeracji pożyczek (w Ustawieniach parametr o nazwie "Numeracja pożyczek" oraz...

1.8.8.0

Wersja e-PKZP poprawka: raport "Zestawienie poręczycieli" nie były pokazywane wszystkie pożyczki poprawka: raport "Zestawienie członków KZP wg operacji księgowych" - porawiono błędne podsumowanie w kolumnie z saldem MA Wersja Silver, Gold poprawka: raport "Zestawienie...

1.8.5.0

Wersja e-PKZP zmiana: dodano numer Regon w danych właściciela (po uzupełnieniu pojawia się na wydrukach) zmiana: dodano widok "Mój profil" i "Zatwierdzania zgód" w wersji mobilnej (przy wejściu na stronę eKZP z telefonu komórkowego - dla członków KZP) Wersja Silver,...

1.8.4.0

Wersja e-PKZP poprawka: przy przeliczaniu harmonogramu, w pewnych warunkach, aplikacja mogła powodować wysokie obciążenie CPU zmiany: dodano widok "Mój profil" w wersji mobilnej (dla członków KZP) Wersja Silver, Gold poprawka: opcja "Przeksięgowanie wkładów"