Aktualizacja oprogramowania

Pobieranie najnowszej wersji oprogramowania

W celu pobrania najnowszej wersji oprogramowania kliknij w odpowiedzni przycisk w zależności od wersji, którą zakupiłeś. Zostaniesz przekierowany na stronę, na której po podaniu otrzymanego od nas hasła dostępu będziesz mógł pobrać wersje instalacyjne najnowszych aktualizacji.

Informacje o aktualnej wersji

1.8.4.0

Wersja e-PKZP

  • poprawka: przy przeliczaniu harmonogramu, w pewnych warunkach, aplikacja mogła powodować wysokie obciążenie CPU
  • zmiany: dodano widok „Mój profil” w wersji mobilnej (dla członków KZP)

Wersja Silver, Gold

  • poprawka: opcja „Przeksięgowanie wkładów”

Historia aktualizacji

1.8.4.0

Wersja e-PKZP poprawka: przy przeliczaniu harmonogramu, w pewnych warunkach, aplikacja mogła powodować wysokie obciążenie CPU zmiany: dodano widok "Mój profil" w wersji mobilnej (dla członków KZP) Wersja Silver, Gold poprawka: opcja "Przeksięgowanie wkładów"

1.8.3.0

Wersja e-PKZP nowe: dodano w widoku Ustawienia->Parametry możliwość pobrania instrukcji dla członków KZP w formacie Word'a poprawka: w widoku zgłaszania zmian danych osobowych przez członka KZP poprawiono walidację zmiana: w widoku zgłaszania zmian danych osobowych...

1.8.2.0

Wersja e-PKZP zmiana: w deklaracji przystąpienia do KZP została usunięta data urodzenia poprawka: poprawienie dostępu do formularza zmiany danych osobowych przez członków KZP (dostępem można sterować za pomocą parametru "Możliwość aktualizacji danych osobowych"),...

1.8.1.0

Wersja e-PKZP nowe: dodano zakładkę z pozycjami z list potrąceń w widoku z pracownikami nowe: dodano opcję pozwalającą na zwiększenie kwoty raty w harmonogramie rat nowe: dodano druczek "Oświadczenie (obsługa KZP)" który jest dostępny w widoku Użytkownicy nowe: dodano...

1.7.21.0

Wersja e-PKZP nowe: wprowadzono zmianę nazwy z PKZP na KZP (zgodnie z ustawą) nowe: przy pożyczce dodano nowy druczek umożliwiający wysyłanie zawiadomień do poręczycieli o zaległościach pożyczkobiorcy nowe: przy pożyczce dodano nowy druczek z wezwaniem do zapłaty...