Aktualizacja oprogramowania

Pobieranie najnowszej wersji oprogramowania

W celu pobrania najnowszej wersji oprogramowania kliknij w odpowiedzni przycisk w zależności od wersji, którą zakupiłeś. Zostaniesz przekierowany na stronę, na której po podaniu otrzymanego od nas hasła dostępu będziesz mógł pobrać wersje instalacyjne najnowszych aktualizacji.

Informacje o aktualnej wersji

1.9.11.0

Wersja e-KZP

  • aktualizacja platformy .net do wersji 4.6.2 – konieczne zmiany w pliku web.config (szczegółowe informacje techniczne w pliku _uwaga_wersja_1_9_11_0.txt)
  • nowe: wprowadzono edytor druczków uruchamiany bezpośrednio w przeglądarce internetowej (poprzedni edytor instalowany lokalnie jest nadal dostępny)
  • zmiana: w widoku poręczycieli zewnętrznych zostało udostępnione pole NrEwidencyjny
  • nowe: wprowadzono parametr „Brak informacji o nazwie użytkownika w oknie aktywacji konta” oraz „Opisowa nazwa użytkownika” (opcja nie pokazuje w e-mailu aktywacyjnym informacji o nazwie użytkownika, stanowi to zabezpieczenie jeśli KZP nie ma pewności co do poprawności adresów e-mail przypisanych do kont pracowników, po włączeniu w treści e-maila pojawia się informacja że nazwą użytkownika jest nr ewidencyjny)
  • nowe: wprowadzono parametr „Wymuszanie podawania numeru pesel przy aktywacji konta pracownika” (opcja wymusza podanie numeru pesel w celu aktywacji konta pracownika – wymagane jest wprowadzenie numerów pesel przy wszystkich pracownikach)
  • nowe: wprowadzono parametr „Wymagalność numeru Pesel” (w oknie aktualizacji zmiany danych osobowych)

Wersja Silver, Gold

  • aktualizacja platformy .net do wersji 4.6.2
  • zmiana: w widoku poręczycieli zewnętrznych zostało udostępnione pole NrEwidencyjny

Historia aktualizacji

1.9.11.0

Wersja e-KZP aktualizacja platformy .net do wersji 4.6.2 - konieczne zmiany w pliku web.config (szczegółowe informacje techniczne w pliku _uwaga_wersja_1_9_11_0.txt) nowe: wprowadzono edytor druczków uruchamiany bezpośrednio w przeglądarce internetowej (poprzedni...

1.9.10.0

Wersja e-KZP zmiana: dodano możliwość konfiguracji importu WB w formacie MT940 (7 dodatkowych parametrów) zmiana: hasła generowane przy aktywacji uwzględniają parametry związane ze złożonością haseł nowe: dodano parametr "Zezwalaj na wielokrotne dodawanie pracownika...

1.9.9.1

Wersja e-KZP poprawka: rozwiązano problem z wydrukiem "Zestawienie operacji wypłat" zmiana: import list potrąceń (na dużych bazach danych mógł występować Timeout z bazy danych) Wersja Silver, Gold poprawka: przy zmianie Typu konta użytkownika z Pracownik na inny...

1.9.8.0

Wersja e-KZP nowe: wprowadzono parametry "Możliwość określenia progów z limitami rat", "Limit max rat do kwoty 1", "Limit max rat do kwoty 2", "Limit max rat do kwoty 3", "Limit max rat 1", "Limit max rat 2", "Limit max rat 3" które umożliwiają określenie w formularzu...

1.9.7.1

Wersja e-KZP poprawka: obsługa przycisków w widoku "Poręczyciele zewnętrzni" w zakładce "Historia" poprawka: w oknie aktualizacji zmian danych osobowych w sytuacji gdy w parametrach pola Imię/Nazwisko były zablokowane do edycji (po kliknięciu na Zapisz pola były...