Książka pt.: “Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe – Kompendium wiedzy”

K. Jankowiak, J. Trzciński, A. Kessler

Z ogrmoną radością przekazujemy Państwu IV wydanie książki Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe. 

Publikacja kierowana jest do pracodawców, członków zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, księgowych i kasjerów obsługujących PKZP, działaczy zakładowych organizacji związkowych a także do innych osób zainteresowanych tematem PKZP.

W książce omówione zostały zasady organizowania i działania PKZP, przepisy prawne funkcjonowania, tworzenie i likwidowanie PKZP, obowiązki i uprawnienia osób zwiżanaych z PKZP, ewidencje i dokumentacje, optymalizacja działania, gospodarka finansowa oraz ochrona danych osobowych (z uwzględnieniem RODO). W publikacji znajduje się także zbiór najważniejszych przepisów prawnych, przykłady druków formularzy stosowanych w obsłudze PKZP. Ponadto w książce jest opisana procedura ochrony danych osobowych w  PKZP. 

Omówiona została kwestia społecznego nadzoru związków zawodowych nad działalnością PKZP, a także wyjaśniono, jakie unormowania powinien zawierać statut i regulaminy poszczególnych funduszy.

W publikacji znajduje się także zbiór najważniejszych przepisów prawnych, przykłady druków formularzy stosowanych w obsłudze PKZP.

O publikacji:

• objętość: 408 str.

• format: A5

• oprawa: miękka klejona

• wydanie: 2019 r.

• ISBN:  978-83-942633-3-1

Cena książki:  99,00 zł brutto

W celu zamówienia książki prosimy o wysłanie wypełnionego formularza na adres biuro@casco.pl

Formularz zamówienia: Pobierz