Przy firmie Casco Sp. z o.o. działa Ogólnopolska Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (OMKZP) zrzeszająca już kilka podmiotów teraz również Twoja firma może dołączyć do naszej Kasy.

Dzięki funkcjonowaniu w większej Kasie zwiększa się możliwość akcji kredytowych dla członków a z firm zostaje w pełni zdjęta odpowiedzialność za działalności kasy a koszty jej działania zostają zmniejszone do minimum.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych Pracodawca jest zobowiązany względem KZP:

 • zapewnić pomieszczenia biurowe i odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie pieniędzy,
 • zagwarantować bezpieczny transport pieniędzy z banku,
 • zapewnić prowadzenie księgowości, obsługi kasowej i prawnej,
 • dostarczyć druki i formularze,
 • dokonywać na rzecz KZP potrąceń w listach płac, listach wypłat zasiłków chorobowych i zasiłków wychowawczych, wpisowego, wkładów miesięcznych i rat pożyczek,
 • przyjmować wpłaty gotówkowe wnoszonych przez emerytów i rencistów oraz osoby przebywające na urlopach wychowawczych,
 • odprowadzać wpłat na rachunek bankowy KZP,
 • informować przynajmniej raz w roku członków kas o stanie ich wkładów i zadłużenia.

To wszystko wiąże się z konkretnymi kosztami i  odpowiedzialnością Pracodawcy za funkcjonującą w zakładzie pracy KZP.

Teraz możecie w prosty sposób zdjąć z siebie odpowiedzialność za funkcjonującą PKZP przy minimalizacji kosztów, dołączając do Ogólnopolskiej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, gdyż to Casco sp. z o.o.:

 • zapewni pomieszczeń i zabezpieczać miejsca przechowywania gotówki,
 • odleguje pracownika do obsługi księgowej KZP,
 • poniesie kosztów obsługi biura ( stanowisko pracy księgowej oraz pracownika kasy gotówkowej),
 • będzie informować członków Kasy o stanie ich wkładów i zadłużenia.

Jedyny proces jaki będzie zachodził w Waszym zakładzie pracy to dokonanie potrąceń na rzecz KZP na podstawie listy potrąceń przygotowanej przez Ogólnopolską Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową.

Przyjmując model współpracy polegający na dołączeniu funkcjonującej u Was w zakładzie KZP do Ogólnopolskiej MKZP zyskujecie przede wszystkim redukcję kosztów, a odpowiedzialność jest po stronie Casco Sp. z o.o. a nie Pracodawcy.

Dodam, że każdy członek Kasy zyska dostęp do systemu internetowego e-KZP dzięki czemu będzie mógł – m.in.: elektronicznie składać wnioski o pożyczkę, na bieżąco sprawdzać stany swoich wkładów i pożyczek, harmonogram spłat oraz udzielone poręczenia.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt, chętnie udzielimy niezbędnych informacji.

Jesteś zainteresowany zadzwoń: 58 732 85 85 lub 58 732 84 84 lub napisz [email protected].

 

Zachęcamy zatem do współpracy, a w razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt, chętnie udzielimy wszelkich informacji.