Firma CASCO Sp. z o.o. specjalizuje się w informatycznej obsłudze Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Głównym priorytetem naszej działalności jest tworzenie funkcjonalnych systemów informatycznych z zastosowaniem nowoczesnych technologii funkcjonujących na rynku IT.
Programy wspomagające prowadzenie  Kas Zapomogowo-Pożyczkowych  zostały stworzone przy ścisłej współpracy z funkcjonującymi kasami, dzięki czemu mają bardzo zaawansowaną funkcjonalność i są jedynymi na rynku tak rozbudowanymi systemami.

 

Program KZP dostępny jest w trzech wersjach, tj.:

 • KZP Silver – aplikacja jest dostępna na pojedynczym stanowisku komputerowym lub w sieci lokalnej. Wersja Silver automatyzuje wszystkie procesy KZP i jest kompleksowym narzędziem umożliwiającym prowadzenie wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem w zakładzie pracy KZP, obejmuje m.in.: ewidencjonowanie członków kasy, ich pożyczek, comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia i pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych kasy. Więcej..
 • KZP Gold – jest rozszerzeniem wersji Silver o aplikację webową (zdalny dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową). System skierowany jest dla kas, które mają potrzebę udostępniania członkom Kasy podglądu ich indywidualnych rozliczeń przez Internet. Wersja Gold składa się z dwóch aplikacji, które korzystają ze wspólnej bazy danych. Więcej…
 • e-KZP – jest niezależną aplikacją w pełni internetową, zapewnia użytkownikowi możliwość korzystania z systemu z dowolnego miejsca, eliminuje konieczność instalowania aplikacji na każdym stanowisku roboczym. Dedykowany jest do kas, które chcą prowadzić KZP z wykorzystaniem Internetu i mieć pełną komunikację internetową. Więcej…

Aktualna oferta. Tutaj…

Dostępność rozwiązania w trzech wersjach ma na celu jeszcze lepsze dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb i możliwości Klienta.

 

Zasady licencjonowania

Oprogramowanie sprzedajemy w postaci Licencja bezterminowej na jego użytkowanie, czyli Licencja nie jest ograniczona czasowo tzn. że z oprogramowania można korzystać dożywotnio. W ramach licencji gwarantujemy Państwu bezbłędne działanie aplikacji w sposób i na systemach operacyjnych określonych w instrukcji obsługi przekazywanej przy zakupie oprogramowania.

Umowa asysty

Dbając o najwyższą jakość obsługi klienta, aby utrzymać wysoki komfort użytkowania oprogramowania proponujemy zawarcie Umowy Asysty (tj. opieki nad wdrożeniem i pomocy techniczno-merytorycznej w bieżącej pracy KZP). Umowa jest bezterminowa, ale jest wymagana przez pierwsze 12 miesięcy od chwili zakupu programu; po tym okresie można ją zakończyć w  każdej chwili,  bez okresu wypowiedzenia.

W ramach Umowy Asysty otrzymujecie Państwo

 • pomoc przy wdrożeniu oraz wsparcie w dalszej pracy z programem, usługa jest świadczona od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00,  telefonicznie oraz drogą elektroniczną: e-mailowo, poprzez Skype, zdalny pulpit itp.),
 • pomoc techniczną (dotyczącą instalacji, konfiguracji, reinstalacji i pracy programu na nowych systemach, sieciach i sprzęcie komputerowym itd.)
 • pomoc merytoryczną (dotyczącą strony księgowej i organizacyjnej Kasy),
 • aktualizację oprogramowania (wszelkie modyfikacje w związku ze zmianami przepisów prawa oraz rozwojem funkcjonalnym i technologicznym systemu),
 • corocznie aktualizowaną (merytorycznie i prawnie) książkę „Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe wg ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r.”
 • 25% rabatu na organizowane (corocznie w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce) przez firmę CASCO Sp. z o.o. szkolenia stacjonarne związane z KZP dla pracowników obsługi księgowej oraz dla Zarządu i Komisji rewizyjnej Kasy
 • 10% rabatu na organizowane przez firmę CASCO Sp. z o.o. szkolenia online związane z KZP dla pracowników obsługi księgowej oraz dla Zarządu i Komisji rewizyjnej Kasy
 • bezpłatne korzystanie z wszelkich materiałów prawno-organizacyjnych umieszczonych na www.pkzp.com.pl

Portal pkzp.com.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem Kas Zapomogowo-Pożyczkowych  również do odwiedzenia naszego portalu związanego z funkcjonowaniem KZP.  Strona KZP powstała, aby realizować wizję innowacyjnej strony poświęconej zagadnieniom związanymi z Kasami Zapomogowo-Pożyczkowymi.
Specjalistyczna strona www.pkzp.com.pl jest przedsięwzięciem mającym na celu wspomaganie funkcjonujących Kas Zapomogowo-Pożyczkowych w codziennej pracy. Tworzymy miejsce gdzie członkowie jak i zarządy KZP będą mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami oraz korzystać z naszych badań oraz proponowanych rozwiązań.