Edycja druczków

Edycja druczków Aplikcja umożliwia modyfikację zaproponowanych przez nas druczków z wnioskami aby dostosować je do własnych potrzeb. Pierwszym krokiem jest instalacja edytora druczków. W widoku Wydruki->Druki należy kliknąć „Zainstaluj edytor”....

1.9.0.0

Wersja e-KZP zmiana: dodano obsługę formatu MT940 dla PKO BP w wariancie z kodowaniem 1250 nowe: dodany został import WB w formacie MT940 dla BS w Sztumie zmiana: w widoku Ustawienia->Parametry w zakładcze Poczta dodano przy polu z hasłem możliwość jego...

1.8.16.0

Wersja e-KZP zmiana: pole „Płeć” zostało zmienione na „Tytuł grzecznościowy” (było i nadal jest używane tylko do druczków) nowe: dodano możliwość ukrywania pól w kartotece pracownika: Nazwisko rodowe, Miejsce urodzenia, Data urodzenia, Urząd...