1.7.15.0

Wersja e-PKZP zmiana: wprowadzono zmiany w przeliczaniu harmonogramu rat na pozyczkach i wnioskach przy dodatkowej kwocie “w tym opłaty” (sposób doliczania opłaty jest zapamiętywany w pożyczce przez cały okres jej trwania) zmiana: opcja wyodrębnienia...

1.7.14.0

Wersja e-PKZP dodanie parametru “W tym opłaty CM – odsetki [%]” określającego domyślne oprocentowanie dodanie możliwości wyliczania odsetek przy udzielaniu pożyczek CM poprawka: poprawiono eksport pożyczek do Excela w widoku Osoby->Pożyczki Wersja...

1.7.13.0

Wersja e-PKZP nowe: dodany parametr “Weryfikacja wniosków przez Płace” który uwidacznia na wnioskach pola “Weryfikacja przez Płace” oraz “Płace uwagi” nowe: dodano parametr “Zatwierdzanie wniosków po akceptacji Płac”...