Bilans otwarcia

Jak zaimportować bilans otwarcia? Kolejnym etapem wprowadzania danych jest stworzenie pierwszego dokumentu księgowego tzw. bilansu otwarcia. Bilans otwarcia powinien zawierać salda wszystkich kont w KZP, które na dzień migracji danych wykazują salda: Wkłady każdego z...

Plan kont, Grupy dokumentów i Szablony księgowań

Grupy dokumentów Grupy dokumentów dostępne są w widoku Księgowość->Grupy dok. Pozwalają na wprowadzenie podziału dokumentów i w ten sposób łatwiejsze ich opisywanie oraz odrębną numerację.  Jeśli lista z grupami jest pusta to należy skorzystać z opcji Utwórz...

Jak zaimportować dane o pożyczkach ?

Jak zaimportować dane o pożyczkach ? Podobnie jak w przypadku pracowników, możemy do programu dodawać pożyczki pojedynczo lub zaimportować je z pliku .xlsx (Excel). s Uwaga Do programu ePKZP należy przenosić salda pożyczek, które pozostały do spłaty. Najlepszym...

Jak zaimportować dane o pracownikach ?

Jak zaimportować dane o pracownikach ? Po ustawieniu Paramerów i wprowadzeniu Jednostek/Działów możemy przejść do kartoteki pracowników Podstawowym sposobem dodawania pracownika w aplikacji jest wybranie opcji Nowy w widoku “Osoby->Pracownicy”. Zostanie...

Jak stworzyć podział na jednostki i działy ?

Jak stworzyć podział na jednostki i działy ? W przypadku, którym KZP obsługuje wiele Jednostek/Działów (np. wiele szkół z podziałem na nauczycieli, administrację i obsługę, emerytów) należy skorzystać z pomocniczych kartotek Jednostki (i/lub) Działy. Dzięki ich...

Parametryzacja aplikacji

Podstawowa parametryzacja aplikacji Przed rozpoczęciem pracy w programie należy dostosować parametry aby określić zasady funkcjonowania KZP oraz reguły, których użytkownicy będą musieli przestrzegać. Dane te znajdują się w zakładce...