1.9.5.0

Wersja e-KZP nowe: dodano możliwość przypisywania użytkownikom uprawnień do Jednostek (ograniczenie działa w obszarze widoków „Osoby” oraz „Listy potrąceń”) nowe: wprowadzono parametr „Czy konta obsługi KZP muszą korzystać z logowania...

1.9.4.0

Wersja e-KZP nowe: dodano parametr pozwalający na włączenia wymuszania logowania dwuskładnikowego (nazwa parametru „Konta obsługi KZP muszą korzystać z logowania dwuskładnikowego”) zmiana: wprowadzono możliwość pomijania sprawdzania min kwoty wkładów przy...