Wersja e-KZP

  • nowe: dodano możliwość przypisywania użytkownikom uprawnień do Jednostek (ograniczenie działa w obszarze widoków „Osoby” oraz „Listy potrąceń”)
  • nowe: wprowadzono parametr „Czy konta obsługi KZP muszą korzystać z logowania dwuskładnikowego” (wymagane wcześniej podanie kodu w plliku WebAppConfig na IIS przez administratora w parametrze GAuthPrivKey)
  • poprawka: księgowanie raportu kasowego (mógł się powjawiać komunikat o braku konta)
  • zmiana: przy wysyłaniu potwierdzeń sald na e-mail w postaci zaszyfrowanej za pomocą NrEwidencyjnego zastosowane zostały wielkie litery (dodano też informację w tekście wiadomośsci)

Wersja Silver, Gold

  • zmiana: przy wysyłaniu potwierdzeń sald na e-mail w postaci zaszyfrowanej za pomocą NrEwidencyjnego zastosowane zostały wielkie litery (dodano też informację w tekście wiadomośsci)