Oferta świąteczna 2023 !!!

Koniec roku to idealny czas na zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego prowadzenie KZP – tym bardziej, że właśnie rozpoczęła się specjalna oferta promocyjna. Wszystkie nasze systemy do KZP są dostępne w ramach licencji bezterminowej, a ceny programów...

1.9.5.0

Wersja e-KZP nowe: dodano możliwość przypisywania użytkownikom uprawnień do Jednostek (ograniczenie działa w obszarze widoków „Osoby” oraz „Listy potrąceń”) nowe: wprowadzono parametr „Czy konta obsługi KZP muszą korzystać z logowania...

1.9.4.0

Wersja e-KZP nowe: dodano parametr pozwalający na włączenia wymuszania logowania dwuskładnikowego (nazwa parametru „Konta obsługi KZP muszą korzystać z logowania dwuskładnikowego”) zmiana: wprowadzono możliwość pomijania sprawdzania min kwoty wkładów przy...

1.9.3.0

Wersja e-KZP nowe: w widoku „Ustawienia”->”Parametry” dodano parametry pozwalające na wł/wył widoczności niektórych kolumn na listach potrąceń jak „Dodatkowe potrącenia”, „Dodatkowe potrącenia 2”, „Dodatkowe...

1.9.2.0

Wersja e-KZP nowe: w widoku „Ustawienia”->”Parametry” dodano parametr „Możliwość zmiany adresu e-mail w 'Mój profil'” (umożliwia blokowanie zmiany adresu e-mail w widoku 'Mój profil’) nowe: w widoku...