Oferta wakacyjna 2024

Jeżeli prowadzicie Państwo Kasę Zapomogowo-Pożyczką w systemie zapewniającym tylko ewidencję danych członków KZP lub w MS EXCEL pamiętajcie, że możecie nie spełniać Ustawy o KZP. Teraz w ramach „Promocji Wakacyjnej”:• wszystkie programy do KZP są dostępne w licencji...

1.10.3.0

Wersja e-KZP nowe: rozszerzono historię logowań o kraj (na podstawie IP), dodano nowe parametry 'Historia logowań na e-mail w pliku PDF’, 'Historia logowań – hasło do PDF’ umożliwiające automatyczne przesyłanie raportu PDF do wskazanej osoby z...

1.10.2.0

Wersja e-KZP Aktualizacja: rozszerzenie uprawnień typu konta Płace mające na celu weryfikację wniosków 'Innych’ (przeksięgowanie i wycofanie wkładów). Wersja Silver, Gold Aktualizacja: eksport list potrąceń do jednego pliku Excel został dostosowany do pobierania...

1.10.1.0

Wersja e-KZP Aktualizacja: dostosowano instalator edytora druczków (z wersji 1.10.0.0). Wersja Silver, Gold Aktualizacja: po użyciu opcji wyodrębnienia kwoty wkładów (na importowanym dokumencie WB) dostosowano numerację pozycji aby była kontynuacją; Aktualizacja:...

1.10.0.0

Wersja e-KZP Uwaga: proszę zapoznać się ze zmianami w pliku _uwaga_wersja_1_9_11_0.txt (jeśli wersja 1.9.11.0 nie była wgrywana); Nowe: dodano parametr przy imporcie list potrąceń z pliku CSV „Identyfikacja pracownika wg” (pozwala na identyfikację...