Zakończenie roku – bilans

Zakończenie roku – Bilans Sprawozdanie finansowe dostępne jest w widoku Wydruki->Wydruki jako ostatni raport z rodzaju „Księgowość”.  W dolnej części z paramtrami raportu dostępne są przyciski i dodatkowe pola.  Przygotuj – wylicza...

Zakończenie roku

Zakończenie roku Przed przystąpieniem do rozpoczęcia pracy w nowym roku księgowym należy zadbać o zamknięcie miesięcy w starym roku. Przed zamknięciem miesięcy (jeśli są otwarte) należy upewnić się, że: w widoku „Księgowość->Wykaz błędów” nie ma ostrzeżeń w...

Udostępnianie dostępu pracownikom

Udostępnianie dostępu pracownikom (wersja GOLD) Po dodaniu pracownika tworzone jest dla niego konto użytkownika. Konto pracownika jest domyślnie nieaktywne. Członek KZP może zalogować się do panelu pracownika dopiero po aktywacji jego konta i otrzymaniu informacji na...

Import wyciągu bankowego z pliku MT940

Import wyciągu bankowego z pliku MT940 Na początku najlepiej jest ustawić bank, z którego pobieramy wyciągi bankowe. Opcja znajduje się w widoku Ustawienia->Parametry na zakładce Dokumenty. Po ustawieniu banku należy wybrać “Zapisz”. W systemie...

Księgowanie wyciągu bankowego

Księgowanie wyciągu bankowego Dokumenty księgowe są dostępne w widoku Księgowość->Dokumenty. Aby dodać nowy dokument należy kliknąć opcję Nowy. Okno dokumentu w górnej części zawiera nagłówek dokumentu z polami edycyjnymi, a pod nim tabelę z pozycjami dokumentu....

Listy potrąceń

Listy potrąceń Dane do List potrąceń pobierane są z kartoteki pracownika (składka wkładów, wpisowe, dodatkowe potrącenia) oraz z harmonogramu pożyczek (jeśli pożyczka nie jest spłacona pobierana jest kwota raty z odpowiedniego miesiąca). Listy potrąceń można tworzyć...