Jak zaimportować dane do bilansu otwarcia

Jak zaimportować dane do bilansu otwarcia Kolejnym etapem wprowadzania danych jest stworzenie pierwszego dokumentu księgowego tzw. bilansu otwarcia. Bilans otwarcia powinien zawierać salda wszystkich kont w KZP, które na dzień migracji danych wykazują salda: Wkłady...

Plan kont, Grupy dokumentów i Szablony księgowań

Grupy dokumentów Grupy dokumentów dostępne są w widoku Księgowość->Grupy dok. Pozwalają na wprowadzenie podziału dokumentów i w ten sposób łatwiejsze ich opisywanie oraz odrębną numerację. Domyślne grupy dokumentów zawierają wszystkie, które są potrzebne do...

Jak zaimportować dane o pożyczkach ?

Jak zaimportować dane o pożyczkach ? Podobnie jak w przypadku pracowników, możemy do programu dodawać pożyczki pojedynczo lub zaimportować je z pliku .xlsx (Excel). s Uwaga Do programu należy przenosić salda pożyczek, które pozostały do spłaty. Najlepszym...

Jak zaimportować dane o pracownikach ?

Jak zaimportować dane o pracownikach ? Po ustawieniu Parametrów i wprowadzeniu Jednostek/Działów możemy przejść do kartoteki pracowników Podstawowym sposobem dodawania pracownika w aplikacji jest wybranie opcji Nowy w widoku “Osoby->Pracownicy”....

Jak stworzyć podział na jednostki i działy ?

Jak stworzyć podział na jednostki i działy ? W przypadku, którym KZP obsługuje wiele Jednostek/Działów (np. wiele szkół z podziałem na nauczycieli, administrację i obsługę, emerytów) należy skorzystać z pomocniczych kartotek Jednostki (i/lub) Działy. Dzięki ich...

Parametryzacja aplikacji

Podstawowa parametryzacja aplikacji W celu usprawnienia pracy w programie istnieje możliwość wprowadzenia odgórnych zasad, których użytkownicy będą musieli przestrzegać. Dane te znajdują się w zakładce “Ustawienia” -> “Parametry” Podstawowe...