1.7.5.0

Wersja e-PKZP nowe: w oknie dokumentu księgowego WB dodano informację o stanie konta rachunku bieżącego (domyślnie konto 131) poprawka: przy wysyłaniu wiadomości z potwierdzeniem salda na e-mail/komunikator program wysyłał je również do poręczycieli zewnętrznych...

Serwis RSS

Dla wszystkich Użytkowników naszego oprogramowania wspierającego prowadzenie PKZP uruchomiliśmy serwis  RSS. Usługa ta ma na celu automatycznego informowania o nowych wersjach oprogramowania.  Dzięki usłudze RSS informacje o nowych wersjach są automatycznie pobierane,...

1.7.4.0

Wersja e-PKZP zmiana: zmieniono kolejność informacji w tytule pozycji na WB przy imporcie z MT940 (wpierw tytuł operacji, potem nazwa i konto) zmiana: dodano zapisywanie do bazy informacji o wysłaniu e-maila z linkiem resetującym hasło (w bazie nie jest zapisywany...

Udostępnianie dostępu pracownikom

Udostępnianie dostępu pracownikom (wersja GOLD) Po dodaniu pracownika tworzone jest dla niego konto użytkownika. Konto pracownika jest domyślnie nieaktywne. Członek KZP może zalogować się do panelu pracownika dopiero po aktywacji jego konta i otrzymaniu informacji na...

Import wyciągu bankowego z pliku MT940

Import wyciągu bankowego z pliku MT940 Na początku najlepiej jest ustawić bank, z którego pobieramy wyciągi bankowe. Opcja znajduje się w widoku Ustawienia->Parametry na zakładce Dokumenty. Po ustawieniu banku należy wybrać “Zapisz”. W systemie...