Wersja e-PKZP

  • nowe: w oknie dokumentu księgowego WB dodano informację o stanie konta rachunku bieżącego (domyślnie konto 131)
  • poprawka: przy wysyłaniu wiadomości z potwierdzeniem salda na e-mail/komunikator program wysyłał je również do poręczycieli zewnętrznych
  • poprawka: w oknie wniosku o pożyczkę program przyjmował wniosek z rodzajem pożyczki „brak”
  • zmiana: data złożenia wniosku o pożyczkę jest pobierana z daty wysłania wniosku do Zarządu (wcześniej była brana z daty dodania przez pracownika)

Wersja Silver, Gold

  • nowe: w oknie dokumentu księgowego WB dodano informację o stanie konta rachunku bieżącego (domyślnie konto 131)
  • poprawka: poprawiono kasowanie pracowników (bląd pojawił się w wersji 1.7.2.0)
  • zmiana: zrezygnowano z możliwoci skanowania (użyte komponenty nie współpracowały poprawnie z wersją 64-bitową)