1.10.3.0

Wersja e-KZP nowe: rozszerzono historię logowań o kraj (na podstawie IP), dodano nowe parametry 'Historia logowań na e-mail w pliku PDF’, 'Historia logowań – hasło do PDF’ umożliwiające automatyczne przesyłanie raportu PDF do wskazanej osoby z...

1.10.2.0

Wersja e-KZP Aktualizacja: rozszerzenie uprawnień typu konta Płace mające na celu weryfikację wniosków 'Innych’ (przeksięgowanie i wycofanie wkładów). Wersja Silver, Gold Aktualizacja: eksport list potrąceń do jednego pliku Excel został dostosowany do pobierania...

1.10.1.0

Wersja e-KZP Aktualizacja: dostosowano instalator edytora druczków (z wersji 1.10.0.0). Wersja Silver, Gold Aktualizacja: po użyciu opcji wyodrębnienia kwoty wkładów (na importowanym dokumencie WB) dostosowano numerację pozycji aby była kontynuacją; Aktualizacja:...

1.10.0.0

Wersja e-KZP Uwaga: proszę zapoznać się ze zmianami w pliku _uwaga_wersja_1_9_11_0.txt (jeśli wersja 1.9.11.0 nie była wgrywana); Nowe: dodano parametr przy imporcie list potrąceń z pliku CSV „Identyfikacja pracownika wg” (pozwala na identyfikację...

1.9.11.0

Wersja e-KZP Aktualizacja platformy .net do wersji 4.6.2 – konieczne zmiany w pliku web.config (szczegółowe informacje techniczne w pliku _uwaga_wersja_1_9_11_0.txt); Nowe: wprowadzono edytor druczków uruchamiany bezpośrednio w przeglądarce internetowej...

1.9.10.0

Wersja e-KZP Zmiana: dodano możliwość konfiguracji importu WB w formacie MT940 (7 dodatkowych parametrów); Zmiana: hasła generowane przy aktywacji uwzględniają parametry związane ze złożonością haseł; Nowe: dodano parametr „Zezwalaj na wielokrotne dodawanie...