1.8.5.0

Wersja e-PKZP zmiana: dodano numer Regon w danych właściciela (po uzupełnieniu pojawia się na wydrukach) zmiana: dodano widok „Mój profil” i „Zatwierdzania zgód” w wersji mobilnej (przy wejściu na stronę eKZP z telefonu komórkowego – dla...

1.8.4.0

Wersja e-PKZP poprawka: przy przeliczaniu harmonogramu, w pewnych warunkach, aplikacja mogła powodować wysokie obciążenie CPU zmiany: dodano widok „Mój profil” w wersji mobilnej (dla członków KZP) Wersja Silver, Gold poprawka: opcja „Przeksięgowanie...

1.8.3.0

Wersja e-PKZP nowe: dodano w widoku Ustawienia->Parametry możliwość pobrania instrukcji dla członków KZP w formacie Word’a poprawka: w widoku zgłaszania zmian danych osobowych przez członka KZP poprawiono walidację zmiana: w widoku zgłaszania zmian danych...

1.8.2.0

Wersja e-PKZP zmiana: w deklaracji przystąpienia do KZP została usunięta data urodzenia poprawka: poprawienie dostępu do formularza zmiany danych osobowych przez członków KZP (dostępem można sterować za pomocą parametru „Możliwość aktualizacji danych...

1.8.1.0

Wersja e-PKZP nowe: dodano zakładkę z pozycjami z list potrąceń w widoku z pracownikami nowe: dodano opcję pozwalającą na zwiększenie kwoty raty w harmonogramie rat nowe: dodano druczek „Oświadczenie (obsługa KZP)” który jest dostępny w widoku Użytkownicy...

1.7.21.0

Wersja e-PKZP nowe: wprowadzono zmianę nazwy z PKZP na KZP (zgodnie z ustawą) nowe: przy pożyczce dodano nowy druczek umożliwiający wysyłanie zawiadomień do poręczycieli o zaległościach pożyczkobiorcy nowe: przy pożyczce dodano nowy druczek z wezwaniem do zapłaty...