1.9.9.1

Wersja e-KZP poprawka: rozwiązano problem z wydrukiem „Zestawienie operacji wypłat” zmiana: import list potrąceń (na dużych bazach danych mógł występować Timeout z bazy danych) Wersja Silver, Gold poprawka: przy zmianie Typu konta użytkownika z Pracownik...

1.9.8.0

Wersja e-KZP nowe: wprowadzono parametry „Możliwość określenia progów z limitami rat”, „Limit max rat do kwoty 1”, „Limit max rat do kwoty 2”, „Limit max rat do kwoty 3”, „Limit max rat 1”, „Limit max...

1.9.7.1

Wersja e-KZP poprawka: obsługa przycisków w widoku „Poręczyciele zewnętrzni” w zakładce „Historia” poprawka: w oknie aktualizacji zmian danych osobowych w sytuacji gdy w parametrach pola Imię/Nazwisko były zablokowane do edycji (po kliknięciu...

1.9.7.0

Wersja e-KZP zmiana: wprowadzono możliwość przenoszenia pracowników do poręczycieli zewnętrznych, przenoszenia z poręczycieli zewnętrznych do archiwum, przenoszenia z archiwum do poręczycieli zewnętrznych zmiana: ujednolicono sposób wyliczania liczby pracowników...

1.9.5.0

Wersja e-KZP nowe: dodano możliwość przypisywania użytkownikom uprawnień do Jednostek (ograniczenie działa w obszarze widoków „Osoby” oraz „Listy potrąceń”) nowe: wprowadzono parametr „Czy konta obsługi KZP muszą korzystać z logowania...

1.9.4.0

Wersja e-KZP nowe: dodano parametr pozwalający na włączenia wymuszania logowania dwuskładnikowego (nazwa parametru „Konta obsługi KZP muszą korzystać z logowania dwuskładnikowego”) zmiana: wprowadzono możliwość pomijania sprawdzania min kwoty wkładów przy...