1.7.9.0

Wersja e-PKZP nowe: dodano opcję ‘Wyodrębnij wkłady’ w oknie dokumentu WB, który został zaimportowany z pliku MT940 (przycisk pojawia się na pozycjach z kontem 131 WN i 234-1 MA) zmiana: rozszerzono eksport danych osobowych w formacie XML o dane pożyczek i...

1.7.8.0

Wersja e-PKZP nowe: dodano możliwość konfiguracji wysyłania wiadomości e-mail z poziomu widoku Ustawienia->Parametry (zakładka Poczta) Wersja Silver, Gold w konfiguracji wysyłania wiadomości e-mail dodano pole “Szyfrowanie” za pomocą którego można...

1.7.7.0

Wersja e-PKZP nowe: dodano raport z listą nowych członków KZP (dostępny z poziomu widoku Osoby->Pracownicy) poprawka: występował błąd przy tworzeniu bazy danych na SQL 2016 zmiana: sprawozdzanie statystyczne w podsumowaniu wypłaconych pożyczek uwzględnia również...

QUIZY o PKZP

Sprawdź się w QUIZACH dotyczących Pracowniczych Kas Zapomogo-Pożyczkowych  – zobacz czy osiągniesz wynik 10/10. Aktualnie dostępne są 4 quizy dedykowane dla: Członka Zarządu PKZP Członka Komisji Rewizyjnej PKZP Księgowego PKZP Członka PKZP Zapraszamy zatem do...

1.7.6.0

Wersja e-PKZP poprawka: usunięto błąd występujący po wysłaniu e-maila z informacją o zresetowaniu hasła zmiana: przy dodawaniu list potrąceń w podziale na jednostki lub działy (program dodaje od razu wiele list potrąceń) generowane nazwy list uwzględniają parametr z...