Sprawdź się w QUIZACH dotyczących Pracowniczych Kas Zapomogo-Pożyczkowych  – zobacz czy osiągniesz wynik 10/10.

Aktualnie dostępne są 4 quizy dedykowane dla:

Członka Zarządu PKZP
Członka Komisji Rewizyjnej PKZP
Księgowego PKZP
Członka PKZP

Zapraszamy zatem do zabawy.

Szczegóły: Szczegóły