Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe dostępne jest w widoku Wydruki->Wydruki jako ostatni raport z rodzaju “Księgowość”.  W dolnej części z paramtrami raportu dostępne są przyciski i dodatkowe pola.  Przygotuj – wylicza automatycznie...

Udostępnianie dostępu pracownikom

Udostępnianie dostępu pracownikom W ePKZP po dodaniu pracownika tworzone jest dla niego konto użytkownika. Konto pracownika jest domyślnie nieaktywne. Członek KZP może zalogować się do panelu pracownika dopiero po aktywacji jego konta i otrzymaniu informacji na e-mail...

Import wyciągu bankowego z pliku MT940

Import wyciągu bankowego z pliku MT940 Na początku najlepiej jest ustawić bank, z którego pobieramy wyciągi bankowe. Opcja znajduje się w widoku Ustawienia->Parametry na zakładce Dokumenty. Po ustawieniu banku należy wybrać “Zapisz”. W systemie...

Księgowanie wyciągu bankowego

Księgowanie wyciągu bankowego Dokumenty księgowe są dostępne w widoku Księgowość->Dokumenty. Aby dodać nowy dokument należy kliknąć na opcję Nowy. Okno dokumentu w górnej cześci zawiera nagłówek dokumentu z polami edycyjnymi, a pod nim tabelę z pozycjami dokumentu....

Listy potrąceń

Listy potrąceń Dane do List potrąceń w aplikacji ePKZP pobierane są z kartoteki pracownika (składka wkładów, wpisowe, dodatkowe potrącenia) oraz z harmonogramu pożyczek (jeśli pożyczka nie jest spłacona, pobierana jest kwota raty z odpowiedniego miesiąca). Listy...

Przelewy

Przelewy Kartoteka Przelewy umożliwia przygotowanie i eksport przelewów do wybranego systemu bankowego w formacie Elixir.  Przelewy dodawane są z poziomu kartoteki Pracownicy (przelew związany z wycofaniem wkładów), kartoteki Pożyczki (przelew z wypłatą pożyczki),...