Edycja druczków

Edycja druczków Aplikcja umożliwia modyfikację zaproponowanych przez nas druczków z wnioskami aby dostosować je do własnych potrzeb. Pierwszym krokiem jest instalacja edytora druczków. W widoku Wydruki->Druki należy kliknąć „Zainstaluj edytor”....

Zakończenie roku – Bilans

Zakończenie roku – Bilans Sprawozdanie finansowe dostępne jest w widoku Wydruki->Wydruki jako ostatni raport z rodzaju „Księgowość”.  W dolnej części z paramtrami raportu dostępne są przyciski i dodatkowe pola.  Przygotuj – wylicza...

Zakończenie roku

Zakończenie roku Przed przystąpieniem do rozpoczęcia pracy w nowym roku księgowym należy zadbać o zamknięcie miesięcy w starym roku. Przed zamknięciem miesięcy (jeśli są otwarte) należy upewnić się, że: w widoku „Księgowość->Wykaz błędów” nie ma ostrzeżeń w...

Udostępnianie dostępu pracownikom

Udostępnianie dostępu pracownikom W ePKZP po dodaniu pracownika tworzone jest dla niego konto użytkownika. Konto pracownika jest domyślnie nieaktywne. Członek KZP może zalogować się do panelu pracownika dopiero po aktywacji jego konta i otrzymaniu informacji na e-mail...

Import wyciągu bankowego z pliku MT940

Import wyciągu bankowego z pliku MT940 Na początku najlepiej jest ustawić bank, z którego pobieramy wyciągi bankowe. Opcja znajduje się w widoku Ustawienia->Parametry na zakładce Dokumenty. Po ustawieniu banku należy wybrać “Zapisz”. W systemie...