Księgowanie wyciągu bankowego

Księgowanie wyciągu bankowego Dokumenty księgowe są dostępne w widoku Księgowość->Dokumenty. Aby dodać nowy dokument należy kliknąć na opcję Nowy. Okno dokumentu w górnej cześci zawiera nagłówek dokumentu z polami edycyjnymi, a pod nim tabelę z pozycjami dokumentu....

Listy potrąceń

Listy potrąceń Dane do List potrąceń w aplikacji ePKZP pobierane są z kartoteki pracownika (składka wkładów, wpisowe, dodatkowe potrącenia) oraz z harmonogramu pożyczek (jeśli pożyczka nie jest spłacona, pobierana jest kwota raty z odpowiedniego miesiąca). Listy...

Przelewy

Przelewy Kartoteka Przelewy umożliwia przygotowanie i eksport przelewów do wybranego systemu bankowego w formacie Elixir.  Przelewy dodawane są z poziomu kartoteki Pracownicy (przelew związany z wycofaniem wkładów), kartoteki Pożyczki (przelew z wypłatą pożyczki),...

Jak odblokować pożyczkę po zaksięgowaniu?

Jak odblokować pożyczkę po zaksięgowaniu? Aplikacja eKZP posiada blokadę edycji niektórych pól w oknie pożyczki po jej zaksięgowaniu. W sytuacji gdy zachodzi konieczność poprawienia np: kwoty pożyczki miesiąca/roku rozpoczęcia spłaty należy kolejno wykonać następujące...

Przyznawanie pożyczki na podstawie Wniosku

Przyznawanie pożyczki na podstawie Wniosku Odblokowanie dostępu pracownikom W sytuacji gdyz Zarząd zdecyduje o możliwości składania wniosków przez internet należy w aplikacji ePKZP dokonać zmian w parametrach w widoku Ustawienia->Parametry. Należy odblokować...

Przyznawanie pożyczki (bez Wniosku)

Przyznawanie pożyczki (bez Wniosku) Dodanie pożyczki do pracownika obywa się w widoku Osoby->Pracownicy, w zakładce Udzielone pożyczki, należy wybrać przycisk Nowy. W oknie udzielania pożyczki należy określić: typ pożyczki (DT – długoterminowa, KT –...