Wersja e-KZP

  • Uwaga: proszę zapoznać się ze zmianami w pliku _uwaga_wersja_1_9_11_0.txt (jeśli wersja 1.9.11.0 nie była wgrywana);
  • Nowe: dodano parametr przy imporcie list potrąceń z pliku CSV „Identyfikacja pracownika wg” (pozwala na identyfikację pracowników na trzy sposoby: nr ewidencyjny, nr służbowy lub pesel);
  • Zmiana: wprowadzono podpowiedź do wykazu błędów związaną z pożyczką „Po dłużniku” (nie powinna występować na dokumentach WB/RK), sprawdzane są również daty Przyjęcia do KZP i Rezygnacji (nie mogą nachodzić na daty z historii przenoszenia pracownika);
  • Wprowadzono dodatkowy parametr do wiadomości e-mail „Treść w stopkach wiadomości e-mail” (pozwala zdefiniować informację o administratorze danych osobowych);
  • Dodano do pliku konfiguracyjnego WeAppConfig parametr „PossibilityBlockSessions” umożliwiający administratorowi blokowanie aktywnych sesji użytkowników z poziomu widoku „Zalogowaniu użytkownicy”, dodano również parametr „LoginForm_LoginComment” umożliwiający pokazywanie w oknie logowania dodatkowego opisu do pola „Nazwa użytkownika”.

Wersja Silver, Gold

  • Nowe: dodano parametr przy imporcie list potrąceń z pliku CSV „Identyfikacja pracownika wg” (pozwala na identyfikację pracowników na trzy sposoby: nr ewidencyjny, nr służbowy lub pesel);
  • Zmiana: wprowadzono podpowiedź do wykazu błędów związaną z pożyczką „Po dłużniku” (nie powinna występować na dokumentach WB/RK), sprawdzane są również daty Przyjęcia do KZP i Rezygnacji (nie mogą nachodzić na daty z historii przenoszenia pracownika).