Przyznawanie pożyczki

Przyznawanie pożyczki W aplikacji ePKZP pożyczki mogą być wprowadzane bezpośrednio przez obsługę KZP (na podstawie przedstawionych protokołów przez Zarząd KZP) lub na podstawie wniosków o pożyczkę przesłanych przez członków KZP (z aplikacji ePKZP). Najlepiej aby...

Przenoszenie pracownika do Archiwum

Przenoszenie pracownika do Archiwum Kartoteka archiwum zawiera listę osób, które zostały skreślone z listy członków kasy. Program umożliwia dzięki niej dostęp do informacji o tym kiedy dana osoba została skreślona z listy jej członków oraz danych historycznych byłych...

Dodawanie pracownika

Dodawanie pracownika Lista pracowników (członków KZP) dostępna jest w widoku Osoby->Pracownicy. Po wybraniu przycisku Nowy, znajdującego się w górnym menu, otworzy się formularz, gdzie należy uzupełnić dane członka kasy. Dane pracownika można zapisać, jeżeli będą...