1.7.12.0

Wersja e-PKZP nowe: dodano raport “Zestawienie obrotów i sald wg pracowników” zmiana: na wydruku wniosku o pożyczkę dodano informację o opłacie dodatkowej nowe: dodany parametr “Domyślna kwota opłaty dodatkowej” który pozwala na określenie...

1.7.11.0

Wersja e-PKZP nowe: dodana możliwość eksportu i importu parametrów do/z pliku z poziomu widoku Ustawienia->Parametry zmiana: wprowadzono ukrywanie kolumn Jednostka/Dział w widoku z listą potrąceń (w zależności od ustawień) nowe: dodana możliwość zmiany kwoty...

Zakończenie roku – Bilans

Zakończenie roku – Bilans Sprawozdanie finansowe dostępne jest w widoku Wydruki->Wydruki jako ostatni raport z rodzaju „Księgowość”.  W dolnej części z paramtrami raportu dostępne są przyciski i dodatkowe pola.  Przygotuj – wylicza...

Zakończenie roku

Zakończenie roku Przed przystąpieniem do rozpoczęcia pracy w nowym roku księgowym należy zadbać o zamknięcie miesięcy w starym roku. Przed zamknięciem miesięcy (jeśli są otwarte) należy upewnić się, że: w widoku „Księgowość->Wykaz błędów” nie ma ostrzeżeń w...

Zakończenie roku – bilans

Zakończenie roku – Bilans Sprawozdanie finansowe dostępne jest w widoku Wydruki->Wydruki jako ostatni raport z rodzaju „Księgowość”.  W dolnej części z paramtrami raportu dostępne są przyciski i dodatkowe pola.  Przygotuj – wylicza...