Wersja e-KZP

  • Aktualizacja: rozszerzenie uprawnień typu konta Płace mające na celu weryfikację wniosków 'Innych’ (przeksięgowanie i wycofanie wkładów).

Wersja Silver, Gold

  • Aktualizacja: eksport list potrąceń do jednego pliku Excel został dostosowany do pobierania arkuszy o tej samej nazwie.