1.10.0.0

Wersja e-KZP Uwaga: proszę zapoznać się ze zmianami w pliku _uwaga_wersja_1_9_11_0.txt (jeśli wersja 1.9.11.0 nie była wgrywana); Nowe: dodano parametr przy imporcie list potrąceń z pliku CSV „Identyfikacja pracownika wg” (pozwala na identyfikację...

1.9.11.0

Wersja e-KZP Aktualizacja platformy .net do wersji 4.6.2 – konieczne zmiany w pliku web.config (szczegółowe informacje techniczne w pliku _uwaga_wersja_1_9_11_0.txt); Nowe: wprowadzono edytor druczków uruchamiany bezpośrednio w przeglądarce internetowej...