Import wyciągu bankowego z pliku MT940

Na początku najlepiej jest ustawić bank, z którego pobieramy wyciągi bankowe. Opcja znajduje się w widoku Ustawienia->Parametry na zakładce Dokumenty. Po ustawieniu banku należy wybrać „Zapisz„.

W systemie bankowości internetowej należy odnaleźć opcję eksportu wyciągu bankowego do pliku w formacie MT940 i pobrać wyciąg w formie pliku.

W aplikacji ePKZP należy przejść do widoku Księgowość->Dokumenty i wybrać opcję Operacje->Import wyciągu bankowego. W oknie należy wskazać plik pobrany z banku i zatwierdzić rozpoczęcie importu.

Po zaimportowaniu należy otworzyć dokument WB za pomocą opcji Popraw i uzupełnić brakujące informacje. Program uzupełnia automatycznie:

  • konto 131 po odpowiedniej stronie
  • kwotę
  • opis (tytuł operacji)

Należy uzupełnić przy każdej pozycji konto przeciwstawne, jeśli operacja dotyczy pracownika, to należy wybrać osobę.

Przy koncie pożyczki po stronie WN należy zwrócić uwagę na dodatkowe pole, w którym do wyboru są:

  • Wypłata pożyczki
  • Wypłata pożyczki uzupełniającej
  • Zwiększenie salda (np. w przypadku księgowania wypłaty drugiej transzy pożyczki)
  • Zwrot nadpłaty (w momencie księgowania zwrotu ewentualnej nadpłaty pożyczki)

Po uzupełnieniu dokument powinien się bilansować (strona WN musi się równać stronie MA). Nie trzeba wykonywać dodatkowych czynności aby program brał pod uwagę dokument na zestawieniach (wystarczy że będzie się bilansować).