Udostępnianie dostępu pracownikom

W ePKZP po dodaniu pracownika tworzone jest dla niego konto użytkownika. Konto pracownika jest domyślnie nieaktywne. Członek KZP może zalogować się do panelu pracownika dopiero po aktywacji jego konta i otrzymaniu informacji na e-mail (z adresem aplikacji ePKZP, loginem i losowym hasłem).

Konto pracownika można aktywować z poziomu widoku Ustawienia->Użytkownicy lub w kartotece pracownika.

W widoku Ustawienia->Użytkownicy można aktywować konta dla wielu wybranych pracowników. Należy wpierw zaznaczyć w kolumnie osoby, a następnie wybrać opcję „Aktywuj hurtowo konta„.

Aplikacja podczas aktywacji sprawdza czy konto jest nieaktywne i czy posiada adres e-mail. Następnie następuje aktywowanie konta i wysłanie wiadomości na e-mail z informacją o adresie strony z aplikacją ePKZP, loginem i losowym hasłem.

Innym sposobem jest aktywowanie konta pracownika z poziomu kartoteki pracownika. Należy wejść do kartoteki pracownika przez widok Osoby->Pracownicy, odszukać pracownika i wybrać opcję „Popraw„. W górnym, prawym rogu znajduje się przycisk „Aktywuj konto„.

Aktywacja z tego miejsca działa identycznie jak z poziomu okna z użytkownikami.

Po aktywacji konta pracownik otrzyma e-mail i będzie mógł zalogować się do własnego konta, gdzie ma dostęp do:

  • informacji o własnych wkładach,
  • informacji o zaciągniętych pożyczkach i żyrantach,
  • składania wniosków o pożyczkę (w zależności od parametrów w ustawieniach),
  • składania wniosków o zawieszenie wkładów (w zależności od parametrów w ustawieniach),
  • skłądania wniosków o wycofanie wkładów (w zależności od parametrów w ustawieniach),
  • drukować wnioski (w zależności od parametrów w ustawieniach).