Jak odblokować pożyczkę po zaksięgowaniu?

Jak odblokować pożyczkę po zaksięgowaniu? Aplikacja KZP Silver posiada blokadę edycji niektórych pól w oknie pożyczki po jej zaksięgowaniu. W sytuacji gdy zachodzi konieczność poprawienia np: kwoty pożyczki miesiąca/roku rozpoczęcia spłaty należy kolejno wykonać...

Przyznawanie pożyczki na podstawie Wniosku

Przyznawanie pożyczki na podstawie Wniosku Odblokowanie dostępu pracownikom (tylko wersja GOLD) W sytuacji gdy Zarząd zdecyduje o odblokowaniu możliwości składania wniosków przez internet, należy w aplikacji dokonać zmian w parametrach w widoku...

Przenoszenie pracownika do Archiwum

Przenoszenie pracownika do Archiwum Kartoteka archiwum zawiera listę osób, które zostały skreślone z listy członków kasy. Program umożliwia dzięki niej dostęp do informacji o tym kiedy dana osoba została skreślona z listy jej członków oraz danych historycznych byłych...

Dodawanie pracownika

Dodawanie pracownika Lista pracowników (członków KZP) dostępna jest w widoku Osoby->Pracownicy. Po wybraniu przycisku Nowy, znajdującego się w górnym menu, otworzy się formularz, gdzie należy uzupełnić dane członka kasy. Dane pracownika można zapisać, jeżeli będą...

Jak zaimportować dane do bilansu otwarcia

Jak zaimportować dane do bilansu otwarcia Kolejnym etapem wprowadzania danych jest stworzenie pierwszego dokumentu księgowego tzw. bilansu otwarcia. Bilans otwarcia powinien zawierać salda wszystkich kont w KZP, które na dzień migracji danych wykazują salda: Wkłady...