Księgowanie wyciągu bankowego

Księgowanie wyciągu bankowego Dokumenty księgowe są dostępne w widoku Księgowość->Dokumenty. Aby dodać nowy dokument należy kliknąć opcję Nowy. Okno dokumentu w górnej części zawiera nagłówek dokumentu z polami edycyjnymi, a pod nim tabelę z pozycjami dokumentu....

Listy potrąceń

Listy potrąceń Dane do List potrąceń pobierane są z kartoteki pracownika (składka wkładów, wpisowe, dodatkowe potrącenia) oraz z harmonogramu pożyczek (jeśli pożyczka nie jest spłacona pobierana jest kwota raty z odpowiedniego miesiąca). Listy potrąceń można tworzyć...

Przelewy

Przelewy Kartoteka Przelewy umożliwia przygotowanie i eksport przelewów do wybranego systemu bankowego w formacie Elixir.  Przelewy dodawane są z poziomu kartoteki Pożyczki (przelew z wypłatą pożyczki) oraz Lista zapomóg (przelew z wypłatą zapomogi) trafiają właśnie...

Przyznawanie pożyczki (bez Wniosku)

Przyznawanie pożyczki (bez Wniosku) Dodanie pożyczki do pracownika obywa się w widoku Osoby->Pracownicy, w zakładce Udzielone pożyczki, należy wybrać przycisk Nowy. W oknie udzielania pożyczki należy określić: typ pożyczki (DT – długoterminowa, KT –...

Przyznawanie pożyczki

Przyznawanie pożyczki W aplikacji pożyczki mogą być wprowadzane bezpośrednio przez obsługę KZP (na podstawie przedstawionych protokołów przez Zarząd KZP) lub na podstawie wniosków o pożyczkę przesłanych przez członków KZP (z aplikacji internetowej). Najlepiej, aby...