Wersja e-KZP

  • nowe: dodano parametr pozwalający na włączenia wymuszania logowania dwuskładnikowego (nazwa parametru „Konta obsługi KZP muszą korzystać z logowania dwuskładnikowego”)
  • zmiana: wprowadzono możliwość pomijania sprawdzania min kwoty wkładów przy wycofaniu / przeksięgowaniu wkładów jeśli pracownik ma okresloną datę rezygnacji z KZP
  • zmiana: dodano oknach parametrów zestawień wydruków rozwijane menu nad polami „Jednostki”, „Działy” które umożliwiają dodawanie do pola wszystkich jednostek/działów i ich zapamiętywanie
  • zmiana: przy imporcie pożyczek z pliku Excel dodano niewymagane kolumny imie/nazwisko – jeśli nazwisko będzie podane to program weryfikuje zgodność numeru z nazwiskiem w aplikacji
  • zmiana: Zestawienie poręczycieli – rozszerzone zostao o 2 nowe parametry (bez salda i sortowanie)
  • zmiana: import WB z pliku MT940 tworzy jeden dokument WB w aplikacji jeśli numer wyciągu w pliku się powtarza (czasem banki tworzą paczki zawierające 10/20 pozycji)

Wersja Silver, Gold

  • zmiana: przy imporcie pożyczek z pliku Excel dodano niewymagane kolumny imie/nazwisko – jeśli nazwisko będzie podane to program weryfikuje zgodność numeru z nazwiskiem w aplikacji
  • zmiana: Zestawienie poręczycieli – rozszerzone zostao o 2 nowe parametry (bez salda i sortowanie)
  • zmiana: import WB z pliku MT940 tworzy jeden dokument WB w aplikacji jeśli numer wyciągu w pliku się powtarza (czasem banki tworzą paczki zawierające 10/20 pozycji)