Wersja e-PKZP

  • nowe: dodany parametr „Weryfikacja wniosków przez Płace” który uwidacznia na wnioskach pola „Weryfikacja przez Płace” oraz „Płace uwagi”
  • nowe: dodano parametr „Zatwierdzanie wniosków po akceptacji Płac” który blokuje możliwość zatwierdzania wniosków, które nie zostały zweryfikowane lub zostały odrzucone przez Płace
  • nowe: dodano opcję „Weryfikacja Płace” w oknie wniosków (pożyczek i innych), która pozwala na akceptację/odrzucanie wniosków przez osobę z Płace (dodano również uprawnienie, które pozwala tylko wybranym użytkownikom na dostęp do opcji)

Wersja Silver, Gold

  • nowe: dodany parametr „Weryfikacja wniosków przez Płace” który uwidacznia na wnioskach pola „Weryfikacja przez Płace” oraz „Płace uwagi”
  • nowe: dodano parametr „Zatwierdzanie wniosków po akceptacji Płac” który blokuje możliwość zatwierdzania wniosków, które nie zostały zweryfikowane lub zostały odrzucone przez Płace
  • nowe: dodano opcję „Weryfikacja Płace” w oknie wniosków pożyczek, która pozwala na akceptację/odrzucanie wniosków przez osobę z Płace (dodano również uprawnienie, które pozwala tylko wybranym użytkownikom na dostęp do opcji)