Wersja e-PKZP

  • zmiana: wprowadzono zmiany w przeliczaniu harmonogramu rat na pozyczkach i wnioskach przy dodatkowej kwocie „w tym opłaty” (sposób doliczania opłaty jest zapamiętywany w pożyczce przez cały okres jej trwania)
  • zmiana: opcja wyodrębnienia wkładów w zaimportowanym dokumencie WB dodatkowo pozwala na wyodrębnienie dodadtkowej kwoty na wskazane konto (np. ktoś dokonuje wpłaty za ratę, wkłady i fundusz pośmiertny)
  • nowe: wprowadzono parametr „Wysyłanie e-mail do odbiorcy wiadomości z powiadomieniem” (w momencie wysłania przez komunikator ePKZP wiadomości, zostanie dodatkowo wysłane powiadomienie na e-mail do odbiorcy)
  • zmiana: dodano możliwość kasowania i zamykania zaznaczonych wielu list zapomóg

Wersja Silver, Gold

  • zmiana: wprowadzono zmiany w przeliczaniu harmonogramu rat na pozyczkach i wnioskach przy dodatkowej kwocie „w tym opłaty” (sposób doliczania opłaty jest zapamiętywany w pożyczce przez cały okres jej trwania)
  • zmiana: opcja wyodrębnienia wkładów w zaimportowanym dokumencie WB dodatkowo pozwala na wyodrębnienie dodadtkowej kwoty na wskazane konto (np. ktoś dokonuje wpłaty za ratę, wkłady i fundusz pośmiertny)