Wersja e-PKZP

  • dodanie parametru „W tym opłaty CM – odsetki [%]” określającego domyślne oprocentowanie
  • dodanie możliwości wyliczania odsetek przy udzielaniu pożyczek CM
  • poprawka: poprawiono eksport pożyczek do Excela w widoku Osoby->Pożyczki

Wersja Silver, Gold

  • poprawka: poprawiono eksport pożyczek do Excela w widoku Osoby->Pożyczki