Logowanie do aplikacji

Standardowo aplikacja ePKZP wymaga zalogowania poprzez podanie loginu i hasła. Uzytkownik musi oczywiście znać adres strony internetowej aplikacji ePKZP (aplikacja może być zainstalowana na serwerach klienta). Informacje o adresie url aplikacji ePKZP i sposobie logowania (aplikacja umożliwia również integrację z AD) użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail.

Standardowo po wejściu na stronę aplikacji ePKZP pojawia się okno logowania. 

Po zalogowaniu się zalecamy zmianę hasła w widoku Mój Profil.

Podczas zmiany będzie należało dwukrotnie podać nowe hasło oraz aktualne hasło. Administrator ePKZP może wpłynąć na złożoność hasła, o czym użytkownik zostanie poinformowany w sytuacji, gdy hasło nie będzie spełniać wymaganej złożoności.