Dostępne druki wniosków

Wydruki wniosków dostępne są w kilku miejscach w zależności od rodzaju wniosku. Dodatkowo administrator może ograniczyć dostępność każdego z wniosku (mogę więc niektóre z prezentowanych nie być widoczne).

Wnioski: Wniosek o skreślenie z listy członków, Wniosek o aktualizację danych, Wniosek o zawieszenie spłaty, Wniosek o wcześniejszą spłatę są dostępne w widoku Moje finanse->Dane ogólne

Wniosek o pożyczkę, Wniosek o wycofanie wkładów i Wniosek o przeksięgowanie wkładów są dostępne w widokach Wnioski->Wnioski o pożyczkę oraz Wnioski->Pozostałe wnioski. Wnioski będą wtedy uzupełnione danymi na podstawie podanych na wnioskach informacji.

Większość wymienionych wcześniej wniosków dostępna jest w widoku Druki.  Jednak nie będą one w pełni uzupełnione (np. nie będą podane kwoty).