Składanie wniosku o wycofanie wkładów

Wnioski o wycofanie wkładów można dodawać w widoku Wnioski pozostałe za pomocą opcji Nowy.

W oknie formularza wniosku należy podać kwotę do wycofania. Administrator w parametrach może określić minimalną kwotę, która musi pozostać. W przypadku podania za wysokiej kwoty aplikacja pokaże stosowny komunikat. Kwota nie można przekroczyć salda wkładów. W polu opis można podać dodatkową informację dla Zarządu. Dodatkowo można przekazać numer konta na jaki mają zostać przekazane środki.

Po wypełnieniu fomularza należy wybrać opcję Zapisz.

Po zapisaniu należy wniosek wysłać do Zarządu za pomocą opcji Wyślij do Zarządu, wydrukować wniosek i dostarczyć podpisany do biura KZP.