Składanie wniosku o przeksięgowanie wkładów

W celu złożenia wniosku o przeksięgowanie wkładów należy przejść do widoku Wnioski->Pozostałe wnioski i wybrać opcję Nowy.

W formularzu wniosku należy podać kwotę przeksięgowania (nie może przekraczać kwoty salda wkładów, ani kwoty salda pożyczki) oraz pożyczkę. W polu opis można przekazać dodatkową informację do Zarządu (która nie jest wymagana).

Po sprawdzeniu poprawności należy zapisać formularz poprzez Zapisz. Nowy wniosek stanie się widoczny na liście. Należy go następnie wysłać do zarządu poprzez Wyślij do Zarządu, wydrukować i dostarczyć podpisaną wersję do Zarządu.