Składanie wniosku o pożyczkę

Pożyczkobiorca loguje się na swoje konto i wypełnia wniosek o pożyczkę poprzez  opcję Nowy w widoku Wnioski->Wnioski o pożyczkę.

Na formularzu z wnioskiem o pożyczkę należy określić czy jest to wniosek o nową pożyczkę, czy też o pożyczkę uzupełniającą (jeśli można ubiegać się o pożyczki uzupełniające). Jeśli przez Zarząd PKZP wymagani są poręczyciele, to należy ich dodać.

Uzupełnić należy kwotę pożyczki, rok i miesiąc rozpoczęcia spłaty (czyli od kiedy KZP ma potrącać raty) oraz liczbę rat. Zamiast liczby rat można podać kwoty rat (jest to możliwe po przełączeniu w polu Wylicz na wartość Ilość rat).

Na wniosku należy również podać numer konta bankowego, na który KZP ma przelać pożyczkę (jeśli administrator określi to pole jako wymagane). Dodatkowo na zakładce Dane poręczycieli należy wskazać poręczycieli (chyba że pożyczka nie przekracza kwoty wkładów).

Po wybraniu opcji Przelicz w zakładce Wstępny harmonogram rat można zobaczyć harmonogram spłaty rat.

Jeśli dane są poprawne to należy wybrać opcję „Zapisz„.

Tak przygotowany wniosek należy wpierw wysłać do Zarządu, a następnie wydrukować, podpisać własnoręcznie i dostarczyć do biura KZP.