Pierwsza publikacja po wejściu w życie ustawy o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych z dnia 11.08.2021 roku pt.: Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe wg ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku- Kompendium wiedzy jest już dostępna.