NOWOCZESNE OPROGRAMOWANIE DLA KAS ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWYCH W SPECJALNEJ OFERCIE DLA FIRM ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM PUBLICZNYM

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasze oprogramowanie zostało wdrożone w kilku przedsiębiorstwach transportowych z tej okazji przygotowaliśmy dla Firm związanych z transportem publicznym specjalną ofertę cenową na zakup oprogramowania wspomagającego prowadzenie PKZP.

Do każdego zakupu oprogramowania i podpisanej umowy asysty do 30 września 2021 roku specjalnie dla wszystkich Firm związanych z transportem dodajemy bezpłatnie: Książkę pt.: Kompendium wiedzy o Pracowniczych Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych autorstwa Kazimierza Jankowiaka, Jana Trzcińskiego, Adriana Kesslera oraz  PenDrive- 64GB.

Oferowany program dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych został stworzony przy ścisłej współpracy z funkcjonującymi Kasami, dzięki czemu ma bardzo zaawansowaną funkcjonalność i jest jedynym na rynku tak rozbudowanym systemem. System automatyzuje wszystkie procesy oraz umożliwia prowadzenie wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem w zakładzie pracy PKZP. Obejmuje m.in.: ewidencjonowanie członków Kasy, ich pożyczek, comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia i pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych pracowniczej Kasy. Daje możliwość uzyskania bieżącej informacji o liczbie członów, udzielonych pożyczkach, wniesionych wkładach i wysokości rat. Niewątpliwą zaletą opisywanego produktu jest jego elastyczność i łatwość obsługi.

Nasza firma specjalizuje się w informatycznej obsłudze Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Głównym priorytetem naszej działalności jest tworzenie funkcjonalnych systemów informatycznych z zastosowaniem nowoczesnych technologii funkcjonujących na rynku IT.

Program PKZP dostępny jest w trzech wersjach, tj.:

PKZP  Silver, PKZP Gold, e-PKZP – wersje z punktu prowadzenia kasy są takie same różni ich sposób dostępności do systemu.

PKZP Silver – jest to wersja, która jest instalowana na komputerze lub w sieci lokalnej (aplikacja desktopowa), licencja obejmuje wszystkie komputery w firmie/ placówce. System jest dostępny dla osób obsługujących PKZP tj.: księgowa i ewentualnie zarząd oraz komisja rewizyjna. Zobacz demo

PKZP Gold – jest rozszerzeniem wersji PKZP Silver o aplikację internetową dla członków PKZP. Osoby prowadzące PKZP korzystają z programu jak w wersji Silver, ale dodatkowo wszyscy członkowie Kasy mają dostęp do swoich indywidualnych kont. Dzięki czemu każdy członek Kasy ma dostęp do aktualnego stanu swoich wkładów i pożyczek oraz historii związanej z członkostwem w Kasie, ponadto może bezpośrednio z programu składać wnioski przez Internet. System skierowany jest dla Kas, które mają potrzebę udostępniania członkom Kasy podglądu ich indywidualnych rozliczeń przez Internet. Wersja Gold składa się z dwóch aplikacji – desktopowej i internetowej, które korzystają ze wspólnej bazy danych. Zobacz demo

e-PKZP – jest niezależną aplikacją w pełni internetową, zapewnia każdemu użytkownikowi (księgowa, zarząd, członkowie), możliwość korzystania z systemu z dowolnego komputera na świecie podłączonego do sieci Internet, eliminuje konieczność instalowania aplikacji na każdym stanowisku roboczym. Dedykowany jest dla Kas, które chcą prowadzić PKZP z wykorzystaniem Internetu i mieć pełną komunikację internetową. Zobacz demo

Zasady licencjonowania

Oprogramowanie sprzedajemy w postaci Licencji bezterminowej na jego użytkowanie, czyli Licencja nie jest ograniczona czasowo tzn. że z oprogramowania można korzystać dożywotnio. W ramach licencji gwarantujemy Państwu bezbłędne działanie aplikacji w sposób i na systemach operacyjnych określonych w instrukcji obsługi przekazywanej przy zakupie oprogramowania.

Umowa asysty

Dbając o najwyższą jakość obsługi klienta, aby utrzymać wysoki komfort użytkowania oprogramowania proponujemy zawarcie Umowy Asysty (tj. opieki nad wdrożeniem i pomocy techniczno-merytorycznej w bieżącej pracy PKZP). Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i jest wymagana przez pierwsze 12 miesięcy od chwili zakupu programu. Po tym okresie można ją wypowiedzieć w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi 3 miesiące.

 W ramach Umowy Asysty otrzymujecie Państwo:

 

  • pomoc przy wdrożeniu oraz wsparcie w dalszej pracy z programem, usługa jest świadczona od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00, telefonicznie oraz drogą elektroniczną: e-mailowo, poprzez Skype, zdalny pulpit itp.)
  • pomoc techniczną (dotyczącą instalacji, konfiguracji, reinstalacji i pracy programu na nowych systemach, sieciach i sprzęcie komputerowym itd.)
  • pomoc merytoryczną (dotyczącą strony księgowej i organizacyjnej Kasy)
  • aktualizację oprogramowania (wszelkie modyfikacje w związku ze zmianami przepisów prawa oraz rozwojem funkcjonalnym i technologicznym systemu)
  • corocznie aktualizowaną (merytorycznie i prawnie) książkę pt.: „Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe”- Kompendium wiedzy (obszerność wydania IV/2019 – 408 str.)
  • 25% rabatu na organizowane (corocznie w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce) przez firmę CASCO Sp. z o.o. szkolenia stacjonarne związane z PKZP dla pracowników obsługi księgowej oraz dla Zarządu i Komisji rewizyjnej Kasy
  • 10% rabatu na organizowane przez firmę CASCO Sp. z o.o. szkolenia online związane z PKZP dla pracowników obsługi księgowej oraz dla Zarządu i Komisji rewizyjnej Kasy
  • bezpłatne korzystanie z wszelkich materiałów prawno-organizacyjnych umieszczonych na www.pkzp.com.pl

Załącznik Nr 1. Cennik oprogramowania

Do każdego zakupu oprogramowania i podpisanej umowy asysty do 30 września 2021 roku specjalnie dla podmiotów związanych z transportem publicznym dodajemy bezpłatnie:
• Książkę pt.: Kompendium wiedzy o Pracowniczych Kasach
Zapomogowo-Pożyczkowych autorstwa Kazimierza Jankowiaka, Jana
Trzcińskiego, Adriana Kesslera,
• Pamięć USB 64 GB – kompatybilna z Windows/MacOS/Linux, złącze USB 2.0, kolor: srebrny, wykonany ze szczotkowanego aluminium i plastiku

Program PKZP Silver (desktopowy – instalowany na komputerze)

 

Ilość członków PKZP Licencja
Cena regularna netto
Licencja
Cena promocyjna netto*
Umowa Asysty
Cena za m-c
do 20 290,00 zł 209,00 zł 179,00 zł 20,00 zł
od 21 do 50 990,00 zł 849,00 zł649,00 zł 35,00 zł
od 51 do 100 1490,00 zł 1149,00 zł 949,00 zł 40,00 zł
od 101 do 200 1790,00 zł 1549,00 zł 1349,00 zł 50,00 zł
od 201 do 300 1990,00 zł 1749,00 zł 1549,00 zł 60,00 zł
od 301 do 500 2390,00 zł 2049,00 zł 1849,00 zł 70,00 zł
od 501 do 800 2590,00 zł 2299,00 zł 2099,00 zł 80,00 zł

 

 

Dla Kas powyżej 800 członków oferta jest przygotowywana indywidualnie.  

 

Program PKZP Gold (desktopowy + internetowy)

 

Ilość członków PKZP Licencja
Cena regularna netto
Licencja
Cena promocyjna netto*
Umowa Asysty
Cena za m-c
do 20 390,00 zł 299,00 zł 229,00 zł 25,00 zł
od 21 do 50 1190,00 zł 949,00 zł749,00 zł 45,00 zł
od 51 do 100 1690,00 zł 1249,00 zł1049,00 zł 60,00 zł
od 101 do 200 1990,00 zł 1649,00 zł1449,00 zł 70,00 zł
od 201 do 300 2290,00 zł 1949,00 zł1749,00 zł 80,00 zł
od 301 do 500 2590,00 zł 2249,00 zł2049,00 zł 90,00 zł
od 501 do 800 2790,00 zł 2499,00 zł2299,00 zł 100,00 zł

 

Dla Kas powyżej 800 członków oferta jest przygotowywana indywidualnie.

 

Program e-PKZP (internetowy)

 

Ilość członków PKZP Licencja
Cena regularna netto
Licencja
Cena promocyjna netto*
Umowa Asysty
Cena za m-c
Usługa hostingu
Cena netto za rok**
do 20 399,00 zł 329,00 zł279,00 zł 20,00 zł 80,00 zł
od 21 do 50 1399,00 zł 1049,00 zł849,00 zł 35,00 zł 140,00 zł
od 51 do 100 1899,00 zł 1349,00 zł1149,00 zł 40,00 zł 180,00 zł
od 101 do 200 2199,00 zł 1849,00 zł1549,00 zł 50,00 zł 240,00 zł
od 201 do 300 2399,00 zł 2149,00 zł1849,00 zł 60,00 zł 340,00 zł
od 301 do 500 2699,00 zł 2349,00 zł2149,00 zł 70,00 zł 440,00 zł
od 501 do 800 3099,00 zł 2699,00 zł2499,00 zł 80,00 zł 600,00 zł

 Dla Kas powyżej 800 członków oferta jest przygotowywana indywidualnie.

Wdrożenie oprogramowania

Ze względu na przyjazny interfejs użytkownika, wysoką ergonomiczność naszego oprogramowania, dostarczaną wraz z programem dokumentację oraz naszą bieżącą asystę – łatwe jest samodzielne opanowanie obsługi programu. Jednak na życzenie naszych Klientów możliwe jest przeprowadzenie indywidualnego wdrożenia oprogramowania w siedzibie Klienta* lub zdalnie przy wykorzystaniu Skype. Program wdrożenia obejmuje wprowadzenie do pracy z systemem PKZP oraz omówienie podstawowych funkcji systemu. Koszt szkolenia wynosi: 1200,00 zł netto (spec. ds. wdrożeń), 1700,00 zł netto (mgr inż. Informatyki).

* do szkolenia w siedzibie użytkownika należy doliczyć koszt dojazdu, który jest liczony jako podwójny iloczyn kilometrów (z Gdyni do siedziby Zamawiającego) i obowiązującej stawki za kilometr wg rozporządzenia.

Współpraca z innymi systemami

Nasze oprogramowanie może współpracować w zakresie wymiany danych (eksport/import) z systemami zewnętrznymi – jednak wszelkie szczegóły w zakresie wymiany danych są ustalane indywidualnie, w zależności od Państwa potrzeb oraz rodzaju systemu z jakim nasz program miałby współpracować.

Książka “Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe” – Kompendium wiedzy K. Jankowiak, J. Trzciński, A. Kessler.

Publikacja kierowana jest do pracodawców, członków zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, księgowych i kasjerów obsługujących PKZP, działaczy zakładowych organizacji związkowych a także do innych osób zainteresowanych tematem PKZP. W książce omówione zostały zasady organizowania i działania PKZP, sposób prowadzenia gospodarki kasowej i finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości, rodzaje i formy kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz okoliczności powodujące likwidację PKZP. W publikacji znajduje się także zbiór najważniejszych przepisów prawnych, przykłady druków formularzy stosowanych w obsłudze PKZP. Ponadto w książce jest opisana procedura ochrony danych osobowych w PKZP

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

* Cennik promocyjny jest ważny do 30.09.2021 roku. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

** Usługa hostingu – jest płatna tylko w przypadku wyboru usługi hostingu na serwerach Casco. Przy wyborze hostingu na serwerach firmy Casco korzystanie z umowy asysty jest obligatoryjne dla klienta przez cały okres korzystania z hostingu. Dopuszczamy możliwość instalacji oprogramowania na serwerach Klienta.

 

Oferta nie dotyczy: biur rachunkowych – do których jest dedykowana oferta abonamentowa.

Oferta na system e-PKZP nie dotyczy placówek z systemu oświaty***.

Sprzedażą i dystrybucja oprogramowania e-PKZP zajmuje się firma VULCAN:

VULCAN sp. z o.o.
ul. Wołowska 6
51-116 Wrocław

*** Na strukturę polskiego systemu oświaty składają się:

1. Centra Usług Wspólnych obejmujące swoimi zadaniami placówki oświatowe i/lub samorządowe.
2. Referaty / Wydziały / Zespoły ds. oświaty funkcjonujące w ramach jednostek samorządu terytorialnego oraz następujące typy szkół:
– 8-letnie szkoły podstawowe
Szkoły ponadpodstawowe (średnie i policealne):
– 4-letnie liceum ogólnokształcące,
– 5-letnie technikum,
– 3-letnia branżowa szkoła I stopnia,
– 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy,
– 2-letnia branżowa szkoła II stopnia (kontynuacja kształcenia w 3-letniej branżowej szkole I stopnia),
– Maksymalnie 2,5-letnia szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe.
3. Placówki i poradnie:
– placówki oświatowo-wychowawcze, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
– placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i zupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
– placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,
– poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
– młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki ​szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązkowej edukacji,
– placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
– placówki doskonalenia nauczycieli,
4. Biblioteki pedagogiczne.