Wersja e-KZP

  • poprawka: rozwiązano problem z wydrukiem „Zestawienie operacji wypłat”
  • zmiana: import list potrąceń (na dużych bazach danych mógł występować Timeout z bazy danych)

Wersja Silver, Gold

  • poprawka: przy zmianie Typu konta użytkownika z Pracownik na inny następowała zmiana hasła
  • poprawka: rozwiązano problem z wydrukiem „Zestawienie operacji wypłat”
  • zmiana: import list potrąceń (na dużych bazach danych mógł występować Timeout z bazy danych)