Wersja e-KZP

 • nowe: wprowadzono parametry „Możliwość określenia progów z limitami rat”, „Limit max rat do kwoty 1”, „Limit max rat do kwoty 2”, „Limit max rat do kwoty 3”, „Limit max rat 1”, „Limit max rat 2”, „Limit max rat 3” które umożliwiają określenie w formularzu wniosku o pożyczkę składanego przez pracownika 3 progów kwotowych i max liczby rat dla każdego progu, nie trzeba określać 3 progów, jeśli w statucie KZP są np. dwa progi to należy uzupełnić wartości dla dwóch pierwszych progów
 • nowe: wprowadzono parametr „Możliwość podawania TYLKO ilości rat (brak możliwości podania kwoty raty)” którego włączenie pozwala w oknie wniosku pożyczki składanego przez pracownika zablokować możliwość określania kwot rat (pracownik podaje wtedy tylko ilość rat)
 • nowe: wprowadzono parametr „Widoczność pola 'Nazwa banku'” – parametr dostępny po włączeniu wymagalności numeru banku na wnioskach, jego włączenie daje możliwość podania nazwy banku na wniosku
 • nowe: wprowadzono parametr „Treść komunikatu w oknie wniosku o pożyczkę” który pozwala na podanie komunikatu w oknie wniosku pożyczki składanej przez pracownika
 • nowe: wprowadzono parametr „Weryfikowanie długości harmonogramu z długością zatrudnienia” który po włączeniu sprawdza czy harmonogram spłaty na wniosku o pożyczkę składanym przez pracownika nie przekracza okresu zatrudnienia pożyczkobiorcy i poręczycieli (jeśli są zatrudnieni na czas określony)
 • zmiana: dodana blokada zmiany daty zapisu do KZP w momencie gdy pracownik ponownie jest przenoszony z archiwum do pracowników (data zapisu do KZP powinna być ustawiana tylko raz)
 • nowe: dodano raport „Pracownicy z wartościami wypłaconych pożyczek i wniesionych wkładów” (pozwala sprawdzić w dowolnym okresie, kto brał na jaką kwotę pożyczki i ile wpłacił wkładów)

Wersja Silver

 • zmiana: dodana blokada zmiany daty zapisu do KZP w momencie, gdy pracownik ponownie jest przenoszony z archiwum do pracowników (data zapisu do KZP powinna być ustawiana tylko raz)
 • nowe: dodano raport „Pracownicy z wartościami wypłaconych pożyczek i wniesionych wkładów” (pozwala sprawdzić w dowolnym okresie kto brał na jaką kwotę pożyczki i ile wpłacił wkładów)

Wersja Gold

 • nowe: wprowadzono parametry „Możliwość określenia progów z limitami rat”, „Limit max rat do kwoty 1”, „Limit max rat do kwoty 2”, „Limit max rat do kwoty 3”, „Limit max rat 1”, „Limit max rat 2”, „Limit max rat 3” które umożliwiają określenie w formularzu wniosku o pożyczkę składanego przez pracownika 3 progów kwotowych i max liczby rat dla każdego progu, nie trzeba określać 3 progów, jeśli w statucie KZP są np. dwa progi to należy uzupełnić wartości dla dwóch pierwszych progów
 • nowe: wprowadzono parametr „Możliwość podawania TYLKO ilości rat (brak możliwości podania kwoty raty)” którego włączenie pozwala w oknie wniosku pożyczki składanego przez pracownika zablokować możliwość określania kwot rat (pracownik podaje wtedy tylko ilość rat)
 • nowe: wprowadzono parametr „Widoczność pola 'Nazwa banku'” – parametr dostępny po włączeniu wymagalności numeru banku na wnioskach, jego włączenie daje możliwość podania nazwy banku na wniosku
 • nowe: wprowadzono parametr „Treść komunikatu w oknie wniosku o pożyczkę” który pozwala na podanie komunikatu w oknie wniosku pożyczki składanej przez pracownika
 • nowe: wprowadzono parametr „Weryfikowanie długości harmonogramu z długością zatrudnienia” który po włączeniu sprawdza, czy harmonogram spłaty na wniosku o pożyczkę składanym przez pracownika nie przekracza okresu zatrudnienia pożyczkobiorcy i poręczycieli (jeśli są zatrudnieni na czas określony)