Wersja e-KZP

  • zmiana: wprowadzono możliwość przenoszenia pracowników do poręczycieli zewnętrznych, przenoszenia z poręczycieli zewnętrznych do archiwum, przenoszenia z archiwum do poręczycieli zewnętrznych
  • zmiana: ujednolicono sposób wyliczania liczby pracowników którzy zapisali się i odeszli z KZP w na raportach
  • nowe: dodano w parametrach możliwość określenia tytułu na wydruku potwierdzenia sald oraz osoby wystawiającej/informującej

Wersja Silver, Gold

  • zmiana: wprowadzono możliwość przenoszenia pracowników do poręczycieli zewnętrznych, przenoszenia z poręczycieli zewnętrznych do archiwum
  • zmiana: ujednolicono sposób wyliczania liczby pracowników którzy zapisali się i odeszli z KZP w na raportach
  • nowe: dodano w parametrach możliwość określenia tytułu na wydruku potwierdzenia sald oraz osoby wystawiającej/informującej