Wersja e-KZP

  • poprawka: obsługa przycisków w widoku „Poręczyciele zewnętrzni” w zakładce „Historia”
  • poprawka: w oknie aktualizacji zmian danych osobowych w sytuacji gdy w parametrach pola Imię/Nazwisko były zablokowane do edycji (po kliknięciu na Zapisz pola były czyszczone)
  • poprawka: raport „Zestawienie członków KZP wg operacji księgowych” – pokazywał się błąd gdy użytkownik miał typ konta „Księgowość”

Wersja Silver, Gold

  • poprawka: obsługa przycisu „Popraw” w widoku „Poręczyciele zewnętrzni” w zakładce „Historia”