Wersja e-KZP

  • nowe: w widoku „Ustawienia”->”Parametry” dodano parametry pozwalające na wł/wył widoczności niektórych kolumn na listach potrąceń jak „Dodatkowe potrącenia”, „Dodatkowe potrącenia 2”, „Dodatkowe potrącenia 3”, „Opłata za udzielenie”
  • nowe: w oknie pracownika jest możliwość włączenia pola „Dodatkowe potrącenia 3” za pomocą ww parametru „Dodatkowe potrącenia 3”
  • zmiana: w raporcie „Zestawienie poręczycieli” dodano nowe parametry: sortowanie oraz możliwość pokazywania pożyczek bez zerowych sald
  • zmiana: w parametrach raportów nad polami „Jednostka”, „Dział” dodano możliwość dodawania wszystkich jednostek/działów
  • zmiana: wprowadzono pomijanie sprawdzania min kwoty wkładów na wniosku o wycofanie wkładów w sytuacji gdy pracownik ma określoną datę rezygnacji z KZP

Wersja Silver, Gold

  • nowe: w widoku „Ustawienia”->”Parametry” dodano parametry pozwlające na wł/wył widoczności niektórych kolumn na listach potrąceń jak „Dodatkowe potrącenia”, „Dodatkowe potrącenia 2”, „Dodatkowe potrącenia 3”, „Opłata za udzielenie”
  • nowe: w oknie pracownika jest możliwość włączenia pola „Dodatkowe potrącenia 3” za pomocą ww parametru „Dodatkowe potrącenia 3”
  • zmiana: w raporcie „Zestawienie poręczycieli” dodano nowe parametry: sortowanie oraz możliwość pokazywania pożyczek bez zerowych sald