Wersja e-KZP

  • nowe: w widoku „Ustawienia”->”Parametry” dodano parametr „Możliwość zmiany adresu e-mail w 'Mój profil'” (umożliwia blokowanie zmiany adresu e-mail w widoku 'Mój profil’)
  • nowe: w widoku „Ustawienia”->”Parametry” w zakładce „Panel pracownika” dodano parametry „Rozpoczęcie spłaty (dzień do którego można składać wniosek w tym miesiącu)”, „Rozpoczęcie spłaty (minimalny miesiąc, 0 ten sam mc, 1 następny mc)”, „Rozpoczęcie spłaty (maksymalny miesiąc, 0 ten sam mc, 1 następny mc)”, które pozwalają na ograniczenie wskazywania na wniosku o pożyczkę przez członka KZP roku i miesiąca rozpoczęcia spłaty
  • nowe: w widoku „Ustawienia”->”Parametry” dodany został parametr „Umowa pożyczki” w panelu pracownika (możliwość wydrukowania umowy przez pożyczkobiorcę)
  • nowe: dodano parametr „Zatwierdzanie przesłanych danych przez obsługę KZP” z możliwością określenia pól jakie członek KZP może wysyłać w formularzu (domyślnie parametr włączony, po przesłaniu danych obsługa KZP musi dane zatwierdzić)

Wersja Silver, Gold

  • nowe: w widoku „Ustawienia”->”Parametry” dodano parametr „Możliwość zmiany adresu e-mail w 'Mój profil'” (umożliwia blokowanie zmiany adresu e-mail przez członka KZP)
  • nowe: w widoku „Ustawienia”->”Parametry” w zakładce „Panel pracownika” dodano parametry „Rozpoczęcie spłaty (dzień do którego można składać wniosek w tym miesiącu)”, „Rozpoczęcie spłaty (minimalny miesiąc, 0 ten sam mc, 1 następny mc)”, „Rozpoczęcie spłaty (maksymalny miesiąc, 0 ten sam mc, 1 następny mc)”, które pozwalają na ograniczenie wskazywania na wniosku o pożyczkę przez członka KZP roku i miesiąca rozpoczęcia spłaty
  • nowe: w widoku „Ustawienia”->”Parametry” dodany został parametr „Umowa pożyczki” w panelu pracownika (możliwość wydrukowania umowy przez pożyczkobiorcę)