Wersja e-PKZP

  • zmiana: dodano numer Regon w danych właściciela (po uzupełnieniu pojawia się na wydrukach)
  • zmiana: dodano widok „Mój profil” i „Zatwierdzania zgód” w wersji mobilnej (przy wejściu na stronę eKZP z telefonu komórkowego – dla członków KZP)

Wersja Silver, Gold

  • zmiana: dodano numer Regon w danych właściciela (po uzupełnieniu pojawia się na wydrukach)