Wersja e-PKZP

  • poprawka: przy przeliczaniu harmonogramu, w pewnych warunkach, aplikacja mogła powodować wysokie obciążenie CPU
  • zmiany: dodano widok „Mój profil” w wersji mobilnej (dla członków KZP)

Wersja Silver, Gold

  • poprawka: opcja „Przeksięgowanie wkładów”